Przejrzystość…

Szanowni Mieszkańcy !

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, które w trakcie rozmów z Wami otrzymujemy, przybliżamy w nieco szerszym kontekście nasze założenia programowe.

Zacznę w takiej kolejności, jakiej  zostały one zgrupowane w naszych ulotkach wyborczych.

1. Przejrzystość i skuteczność w działaniu władz Miasta i Gminy, wysoka jakość obsługi interesantów.

Zgodnie z zasadą przejrzystości -  mającą wyraźne umocowanie ustawowe w przepisach ustrojowych samorządu terytorialnego i w przepisach o finansach publicznych, przede wszystkim zaś w przepisach o dostępie do informacji publicznej – wszelka działalność powinna być jawna, a informacje o tej działalności powinny być łatwo dostępne dla obywateli. Mieszkańcy społeczności lokalnej powinni być skutecznie informowani o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej – my jesteśmy tego gwarantem.

W naszym pojęciu zadaniem obligatoryjnym tej zasady jest opracowanie dokładnego opisu usług realizowanych przez urząd samorządowy i podanie tego opisu do publicznej wiadomości, tak aby obywatel z góry wiedział, jak załatwić konkretną sprawę, kto za jej załatwienie odpowiada i jakie dokumenty do jej załatwienia są potrzebne.

Naszym zdaniem, wiedza o tym, jak realizowane są wszelkie procedury administracyjne dotyczące obywateli, wyeliminuje (lub przynajmniej ograniczy) arbitralność decyzji, zwlekanie z wydawaniem postanowień, domaganie się niesłusznych opłat czy mnożenie problemów w przypadku złej woli urzędnika.

Mówiąc zaś o wysokiej jakości obsługi interesantów, mamy na myśli zasadę fachowości, z której wynika iż w instytucjach samorządowych zadania powinny być realizowane przez osoby kompetentne, potrafiące w efektywny sposób wykorzystywać istniejące zasoby do realizacji celów publicznych. Koniecznym jest opracowanie i wdrożenie czytelnych i obiektywnych procedur naboru na stanowiska urzędnicze oraz efektywnego systemu oceny pracy urzędników.

Działalność samorządu wiąże się z wydatkowaniem publicznych pieniędzy i dlatego powinno się ją mierzyć i rejestrować, a odpowiedzialność poszczególnych osób powinna być jasno określona. Zakładamy w tym względzie przygotowanie i wydawanie biuletynu, tak aby każdy obywatel mógł poznać stan lokalnych finansów i zrozumieć decyzje podejmowane w tym zakresie przez urząd.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej

Wygrajmy razem !

0 Responses to “Przejrzystość…”


Comments are currently closed.