Serdeczne podziękowania!

Chciałabym wszystkim podziękować za poparcie w wyborach do Senatu RP – zdobyte prawie 25 tys głosów dla mnie oznacza sukces, tym bardziej, że przeciwnicy polityczni dawali mi zaledwie 1%.

Cieszy fakt, że są osoby które doceniają naszą wspólna pracę na rzecz zmiany systemu, gdyż jest to wynik całego zespołu Ruchu Obywatelskiego KUKIZ15.

Pamiętajcie, że to wynik bez flagi partyjnej i przy małym nakładzie finansowym – moim zdaniem JOW jeszcze nie teraz, ale już dziś widać rosnącą świadomość obywateli – jeszcze raz wielkie DZIĘKI!!! Jesteście niesamowici !!!

Link odsyłający do wyników: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/okr/60

Wybory do Senatu RP

Szanowni Wyborcy!

Niezależnie od werdyktu wyborców, niezależnie od tego co się wydarzy po  nadchodzących wyborach , jedno jest pewne. Walki o Polskę, o Obywatela, o Demokrację nie zaprzestaniemy! Dalej będziemy stać na barykadzie! Nie spoczniemy, dopóki nie uda się wyrwać naszego Kraju z rąk partyjnych klanów!

Słowem i czynem będziemy się bić o bezprogowe referenda, o  jednomandatowe okręgi wyborcze, o prawo każdego Polaka do startu w wyborach bez szyldu partyjnego, jeśli tego sobie zażyczy (obecna ordynacja wyborcza to uniemożliwia).

Poniżej 10 kluczowych Postulatów KUKIZ15:

1. możliwość startu indywidualnego (JOW) do Sejmu (a nie tylko z list partyjnych) dla każdego Obywatela
2. możliwośc głosowania przez internet (e-voting)
3. możliwość odwołania posła w trakcie kadencji
4. e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw.
5. obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum krajowym do 30% i obowiazek dostosowania się do jego wyniku przez władze.
6. wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów pokoju bezpośrednio przez Obywateli.
7. dobrowolność w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców
8. emerytury i renty zwolnione z podatku
9. 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym.
10. wprowadzenie ustawy antykorupcyjnej

A tutaj – całość:

W poczuciu odpowiedzialności za Polskę, budując mosty porozumienia, a nie wznosząc mury nienawiści, zobowiązujemy się wspólnie podejmować działania na rzecz realizacji następujących postulatów programowych:

I. PAKIET OBYWATELSKI
Nadamy wszystkim Obywatelom Rzeczypospolitej możliwość indywidualnego startu do Sejmu dzięki zmianie Ordynacji wyborczej na mieszaną, tak by przynajmniej połowa Sejmu wybierana była w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.
Umożliwimy również wszystkim Obywatelom Rzeczypospolitej głosowanie w wyborach przez internet.
Dla zwiększenia obywatelskiej kontroli nad swoimi przedstawicielami wprowadzimy możliwość odwołania posła w trakcie kadencji oraz e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw.
Senat przekształcimy w Izbę Samorządową. Dokonamy dekoncentracji administracji publicznej, tak aby urzędy państwowe nie były skoncentrowane w stolicy.
Ustanowimy raz w roku Dzień Referendalny, zarówno na szczeblu krajowym, jak
i samorządowym. Jednocześnie obniżymy próg frekwencyjny przy referendum krajowym do 30% przy obligatoryjności dostosowania się do jego wyniku przez władze.
W celu zwiększenia kontroli obywatelskiej nad instytucjami publicznym, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów pokoju odbywać się będzie w wyborach powszechnych.

II. PAKIET GOSPODARCZY
Skończymy z populizmem w polityce. Docenimy wszystkich ludzi ciężkiej pracy – pracodawców, pracowników i rolników, czyli wszystkich tych, dzięki którym programy społeczne jak 500+ są możliwe. Wprowadzimy dobrowolność w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców. Seniorów całkowicie zwolnimy z obowiązku opłacania podatku dochodowego od emerytur i rent. Będziemy podejmować działania na rzecz eliminacji przepisów oraz praktyk, które utrudniają rozwój przedsiębiorczości oraz dokonamy likwidacji zbędnych instytucji.
Będziemy dążyć do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poprzez wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych postawimy na rozwój odnawialnych źródeł energii. Przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte o OZE. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym.

III. PAKIET ANTYKORUPCYJNY
Zwiększymy przejrzystość i jawność życia publicznego. Doprowadzimy do wyeliminowania z polityki wszystkich osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Odpolitycznimy państwowe służby antykorupcyjne oraz wzmocnimy system kontroli wewnętrznej w administracji rządowej i samorządowej, jak również zaostrzymy przepisy ustawy antylobbingowej.

Tyle i aż tyle, dlatego dokonajmy mądrych wyborów na kolejne 4 lata.

No i oczywiście 13-go października 2019 będę wdzięczna za Wasz głos lub polecenie mnie znajomym i przyjaciołom o ile rzecz jasna spełniam Wasze wymagania.

KWW KUKIZ15 do SENATU

Z wyrazami szacunku,

Wanda Jankowska

26 maja wybieramy Parlament Europejski.

Polska w Europie: Sojusz KUKIZ’15,

Europa dla Polski: Manifest Europejski!

Ruch KUKIZ’15 zawarł sojusz z pięcioma ugrupowaniami z różnych europejskich krajów. Naszym celem jest Europa demokratyczna, wolna od przewagi największych państw i biurokratycznych elit. Dążymy do Unii chroniącej przedsiębiorców i rolników, a nie korporacje. Chcemy UE skupionej na rozwiązywaniu problemów, a nie partyjnych podziałach i ideologiach.Kierując się wspólnymi celami i nastawieniem na działanie, KUKIZ’15 zjednoczył siły z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd, fińskim Ruchem Teraz, grecką partią AKKEL i chorwacką partią Żywy Mur. Razem opracowaliśmy Manifest Europejski, bo chcemy Unii Europejskiej tworzonej przez równe sobie ojczyzny i obywateli mających realną kontrolę nad działaniem Europarlamentu. Jesteśmy po to, by każde państwo w Unii Europejskiej mogło tak samo realizować swoje interesy, bez dominacji brukselskich arystokratów!

Manifest Europejski to 10 realnych działań na rzecz zmian w Europie!

1. EUROPA BLISKA OBYWATELOM. Demokracja bezpośrednia i e-wybory.

W demokracji bezpośredniej głosujemy na ludzi, a nie partie. Głosujemy w danej sprawie i nie kierujemy się przy tym ideologią!

Wprowadzamy e-głosowanie, które da nam realny i natychmiastowy wpływ na władzę.

2. POZA PRAWICĘ I LEWICĘ. Bez sztucznych podziałów – kierujemy się dobrem obywateli.

Zarządzamy, a nie rządzimy – podział na prawicę i lewicę to przeżytek.

Skupiamy się na problemach do rozwiązania, a nie na walce politycznej

3. UCZCIWA EUROPA. Walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Budujemy przejrzyste reguły.

Nie ma zgody na podyktowane chęcią zdobycia władzy machlojki i rozdawnictwo, na które będą składać się wyborcy!

4. PROJEKT „EUROPA” – NOWA PRZYSZŁOŚĆ. Współpraca z poszanowaniem tożsamości narodowej.

Tworzymy Unię różnych, ale równoprawnych narodów, co daje nam wspólne korzyści.

Każdy kraj ma prawo rozwijać swoją kulturę i podtrzymywać tradycję

5. GŁĘBOKA REFORMA INSTYTUCJI UNIJNYCH. Silny Europarlament dla silnej Europy.

Jako Obywatele Europy mamy prawo kontrolować Parlament Europejski podczas całej jego kadencji.

6.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI. Zdrowie publiczne i ochrona środowiska.

Potrzebujemy reformy systemu opieki zdrowotnej. Leczenie ludzi to nie biznes, ale ochrona najważniejszej wartości, jaką jest życie!

Ochrona środowiska nie może przegrywać z rozwojem gospodarki.

7. BEZPIECZNA EUROPA. Nowy europejski model kontroli ruchów migracyjnych.

W związku z ruchami migracyjnymi niektóre państwa są w trudniejszej sytuacji przez swoje położenie geograficzne.

Jako Europejczycy powinniśmy być solidarni i wypracować wspólną strategię migracyjną w dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej.

8. SPRAWIEDLIWA EUROPA. Rozwój realnej gospodarki i zmniejszenie wpływu wielkich korporacji.

Wprowadzamy minimalną płacę europejską. Bądźmy pełnoprawnymi Europejczykami, a nie ubogimi krewnymi zachodu.

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to one rozwijają kraj – koniec z terrorem korporacji!

9. EUROPEJSKA JAKOŚĆ. Ochrona rodzimych produktów i rozwój lokalnego rolnictwa.

Wyrównujemy szanse i dotacje dla polskich rolników na rynku europejskim.

Rolnik to przedsiębiorca. Chcemy, by jego produkcja rolna przynosiła zysk jak każdy inny biznes.

10. NOWA PRZYSZŁOŚĆ. Nowe programy i narzędzia dla młodych Europejczyków.

Zmieniamy przestarzałe systemy edukacji.

Zamiast dostarczania młodzieży samej wiedzy, szeroko rozwijamy jej umiejętności.

JESTEŚMY ROZCZAROWANI POLSKĄ SCENĄ POLITYCZNĄ.To nie Obywatele nią rządzą, ale nieustanna walka PO-PiS na rozdawnictwa dla wybranych grup. Partie kupują głosy wyborców za ich własne pieniądze. Po wygranych wyborach przechodzą natomiast do rozdawnictwa stanowisk, wzmacniającego jedynie partiokrację, sitwy i układy. Jesteśmy zmęczeni politycznym oszołomstwem, które kompromituje oraz korupcją, która według nas powinna dyskwalifikować z życia publicznego.

CHCEMY INNEJ POLSKI W EUROPIE! I CHCEMY, ŻEBY EUROPA BYŁA DLA POLSKI! Dlatego zawiązaliśmy Sojusz Europejski, który w swoim Manifeście proponuje Unię równych krajów i szans. Rządzoną nie przez ideologie i interesy korporacyjnych elit, ale przez Obywateli i zdrowy rozsądek!

Nie bądź leniwy,

pójdź na wybory i oddaj swój głos na Ruch Obywatelski KUKIZ’15 – lista nr 6.

Samorząd to MY.

Szanowni Wyborcy,
działacze Kukiz`15 stworzyli ogólnopolski projekt “samorzadyzkukizem.pl”, który jest efektem pracy częstochowskich liderów ruchu.  Strona była otwarciem na każdego uczciwego człowieka i zaproszeniem go do współpracy w wyborach samorządowych w 2018 r. Każdy mógł zgłosić się do współpracy w samorządzie i do kandydowania na wszystkie szczeble w wyborach samorządowych 2018. W ten sposób otworzyliśmy samorząd dla obywateli, a nie tylko dla członków partyjnych klanów i lokalnych układów. Dziura w drodze nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Światopogląd ma w samorządzie drugorzędne znaczenie. Dlatego zachęcamy do współpracy z nami wszystkich obywateli, którzy chcą poprawić życie w swoich „Małych Ojczyznach” bez konieczności angażowania się w ideologiczne i partyjne wojny. Wierzę, że dzięki tym wyborom jak najwięcej obywateli dostanie się do samorządów. Wierzę, że  dzięki ich energii, dobrym pomysłom i zaangażowaniu nasze „Małe Ojczyzny” z dnia na dzień będą się zmieniać na lepsze.
Oddaję w Wasze ręce główne filary, które pomogą uczynić nasze „Małe Ojczyzny” lepszymi miejscami do życia. Otwartymi na obywatela, wolnymi od patologii, ze zdrowymi finansami.
Główne postulaty Kukiz’15 w wyborach samorządowych:
Jawność:
- rejestry umów oraz wydatki wszystkich jednostek podległych miastu będą udostępnione mieszkańcom;
- otwarte konkursy we wszystkich jednostkach podlegających gminie (szefów spółek komunalnych, dyrektorów szkół);
- postawienie na fachowość osób, nie na przynależność partyjną i rodzinną;
- kontrakt gminny z mieszkańcami dotyczący postulatów wyborczych.
Zrównoważony budżet:
- zatrzymanie zadłużania;
- wprowadzenie odpowiedzialności urzędników;
- zwiększenie udziału w PIT i CIT dla miasta (poziom ustawy projekt Klubu Kukiz15);
Demokracja bezpośrednia:
- wprowadzenie bezprogowego dnia referendalnego odbywającego się co rok, w którym będą podejmowane decyzje dotyczące ważnych kwestii dla miasta/samorządu na kolejny rok;
- promowanie inicjatyw uchwałodawczej obywateli oraz budżetu obywatelskiego;
- wszystkie referenda niezależnie od progu frekwencyjnego będą wiążące.
Przyszłość jest w naszych rękach, 21 października idziemy na wybory z Kukiz’15

Startujemy…

Szanowni Wyborcy,

przyszedł czas, by ogłosić swój start w wyborach samorządowych.

Jak zapewne wiecie od dłuższego czasu zaangażowałam się w pewien projekt społeczno-polityczny o nazwie Kukiz’15 i tak krok po kroku wciągnął mnie on do tego stopnia, że postanowiłam wystartować na inny szczebel samorządu, równie ważny jakim jest Sejmik Województwa Podlaskiego.

Nie zamierzam Was na moim profilu prywatnym zarzucać tymi tematami, tak więc osoby zainteresowane moją kandydaturą serdecznie zapraszam na mój blog, na którym będę przez ten krótki okres kampanii wyborczej przedstawiać moje dotychczasowe doświadczenia samorządowe i nie tylko.

W kolejnych wpisach rozwinę 3  filary uczciwego i sprawiedliwego samorządu, z którymi Ruch Kukiz’ 15 idzie do wyborów samorządowych w całej Polsce.

Programy głoszone przez wszystkie partie polityczne wkoło powtarzane jak mantra, to kolejne obietnice i kupowanie wyborców.

Nie dajmy się ogłupiać, to MY mieszkańcy Regionu i naszych „Małych Ojczyzn” wiemy najlepiej czego nam potrzeba,  musimy jedynie dążyć do tego, by władza wsłuchiwała się w głos mieszkańców.

Tyle i aż tyle, dlatego dokonajmy mądrych wyborów na kolejnych 5 lat.

No i oczywiście 21-go października 2018 będę wdzięczna za Wasz głos lub polecenie mnie znajomym i przyjaciołom o ile rzecz jasna spełniam Wasze wymagania.

KUKIZ’15 Lista nr 8  Miejsce 2

Z wyrazami szacunku,

Wanda Jankowska

Nadszedł czas…

Oświadczenie

Tematem przewodnim zwołanej konferencji prasowej  jest przedstawienie stanowiska Zarządu  oraz członków Stowarzyszenia Kukiz’15 okręgu podlaskiego i zdementowanie nieprawdziwych informacji, które w ostatnich dniach przetoczyły się przez media.

Podkreślamy, że Stowarzyszenie Kukiz’15 nadal działa, nie ma żadnej likwidacji struktur na Podlasiu. W naszym odczuciu to była typowa prowokacja. Środowisko Posła Andruszkiewicza zawsze grało na rozbicie Ruchu Kukiz’15, ale mogą sobie tylko pomarzyć.

Przed nami wybory nowych władz regionu. Sytuacja bardzo klarowna – nastąpiło samoczyszczenie, odeszły osoby, które celowo działały destrukcyjnie.

Przed nami wybory samorządowe, ogrom pracy i dużo pozytywnej energii do działania. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na stronie:

www.samorzadyzkukizem.pl

Zarząd i członkowie

Stowarzyszenia Kukiz’15 Okręg Podlaski.

Choroszcz – miasto i rezydencja…

Niedawno powstał nowy portal pod nazwą „Choroszcz Nasza rezydencja” – właśnie to skłoniło mnie do refleksji.

Tak jak obiecałam, zamieszczam w tym temacie kolejny wpis.

Nie mogę przejść obojętnie odnośnie niedawno powstałej stronki dotyczącej naszego miasta pod nazwą „Choroszcz Nasza Rezydencja”. Cieszy fakt, że włodarze naszego miasta czerpią  wzorce od innych – odnotowałam w statystyce sporo wejść na mojego bloga. Zwłaszcza jeden z wpisów  „Przyjazny wizerunek…” dotyczący mojego programu wyborczego w tym temacie miał wiele odsłon. Niestety, wpisy – to nie wszystko, jeszcze należy je czytać ze zrozumieniem…

Nasze miasto ma piękną historię. W mojej opinii, żeby to czuć nie koniecznie trzeba być  rodowitym mieszkańcem tego miasta. Należy przede wszystkim wtopić się i utożsamiać z miejscem, które nas otacza i które wybraliśmy do życia.

Warto nawiązać do niedawno powstałego profilu na Facebook’u „Choroszcz miniona”, gdzie jesteśmy w stanie komentować stare fotografie, utożsamiać się z historią, wczuwać się w przeszłość naszego miasta z wielką nostalgią i skupić się na przemijaniu.

Nasuwa się pytanie - Co my zostawimy dla potomnych? Powstały profil dał nam możliwość podziwiania wspaniałych zdjęć, możliwość komentowania przez  mieszkańców wspomnień, z którymi się utożsamiamy i to one przypominają nam czasy minione, czasy naszej młodości i nie tylko.

Ale żeby to zaczęło przynosić efekty, w moim skromnym odczuciu należałoby te wszystkie środowiska zjednoczyć i zacząć wspólne działania na rzecz nas wszystkich, czyli mieszkańców naszej gminy – widzę w tym wielki potencjał.

To nie było dziełem przypadku, kiedy w programie wyborczym pisałam o przyjaznym wizerunku naszego miasta.  Należy wspomnieć jedno z wydarzeń, którego byłam współorganizatorem. Otóż w dniu 13 lutego 1999 roku jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy byłam inicjatorem „Spotkania Karnawałowego u Branickich”. Miało ono na celu promocję MiG Choroszcz, a zwłaszcza dawnej letniej rezydencji rodu Branickich. Inspiracją do tego spotkania był film red. Beaty Hyży – Czołpińskiej „Pałacyk Hetmana” . Film oprócz świetność dawnej rezydencji przedstawia jej równie wspaniałe ogrody – założenia pałacowo/parkowe z XVIII wieku. Właśnie on zainspirował mnie do podjęcia pewnych zamierzeń dotyczących parku pałacowego przy ogólnej akceptacji członków Zarządu TPCH. Efektem tego spotkania są rokrocznie organizowane przez muzeum prace porządkowe w parku pod nazwą   „Wtorki wielkanocne”. W odczuciu nas -  organizatorów -  miał to być przełom i nowa szansa dla historycznego ogrodu Branickich w Choroszczy. Jako osoba, w tamtym czasie stojąca na czele TPCH, spowodowałam nakreślenie podstawowych celów do dalszej realizacji.

Kolejnym etapem działań było zorganizowanie w naszym kościele na wiosnę  2001 r. wystawy i konferencji pt. „Miasto i rezydencja Choroszcz” wspólnie z Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i Burmistrzem Choroszczy ( wtedy funkcję tą sprawował Jan Godlewski). Chcieliśmy jako członkowie towarzystwa w wymiarze lokalnym przeciwstawić się wyuczonej bezradności, brzydocie, dewastacji i wyjałowieniu estetycznemu i duchowemu środowiska.

Niestety, tak się nie stało kolejne władze tego nie poczuły, poprzez brak współpracy na dzień dzisiejszy, mamy to co mamy.

Wracając do meritum, czyli utworzonego profilu na FB pod nazwą „Choroszcz Nasza Rezydencja”, należy zadać pytanie co autor miał na myśli?

W mojej opinii, z rezydencją nie ma to nic wspólnego, a treści tam zamieszczane są niczym innym jak powielaniem funkcjonujących już   gazet lokalnych również mających swoje profile na FB.

Czy należy domniemywać, że powiedzenie – kto ma media, ten ma władzę, zagościło u nas na stałe? Czy coś się zmieniło? Niedawno mieliśmy jedyną słuszną gazetę, obecnie mamy dwie. A treści sami państwo oceńcie, czy możemy tam poczytać o problemach mieszkańców?  Oj chyba nie tędy droga…

A tak na marginesie koszulki z byle jakiej bawełny z napisem „Choroszcz Nasza Rezydencja”, które gdzieś widziałam na zdjęciach z  samorządowych rozgrywek wprawiły mnie w osłupienie, potem jakieś kubki (dalekie od porcelany) - to wszystko ni jak nie ma prawa kojarzyć się z rezydencją. Jakże dalekie są to działania  od budowania wizerunku miasta w oparciu o rezydencję NIE  NASZĄ -  tylko rodu Branickich, który wybrał sobie to miejsce na letni pałac i tego nikt nie zmieni…To jest piękna historia, na której warto tworzyć przyjazny wizerunek naszego miasta. Ale do tego potrzebny sztab ludzi, którzy to czują i utożsamiają się z tym miastem jak i całą gminą.

Wyrwana do odpowiedzi…

Pierwsza konferencja w Sejmie RP pod nazwą ” Konstytucja -  wymiar sprawiedliwości i obywatele” za mną.

W najśmielszych oczekiwaniach nie myślałam, że tak trudne sprawy powrócą ponownie i ujrzą światło dzienne po raz kolejny w tak ważnym miejscu.

Czy będą oczekiwane zmiany? – to zależy od nas OBYWATELI. Jeżeli nie zrozumiemy, że wybory to rzecz święta i jednym głosem przy urnie wyborczej możemy zmienić wszystko,  nadal będziemy tkwić w tym marazmie.

Podaję link do wystąpień obywateli, którzy stykają się na co dzień z patologią wymiaru „niesprawiedliwości”, to ludzie, którzy na sobie doświadczają nieudolności tego systemu. Większość z nich potraciła majątki, biznesy, zdrowie, a nawet życie – kto przez to nie przechodził nigdy tego nie zrozumie.

Zachęcam do obejrzenia w całości:

https://www.youtube.com/watch?v=tevjoau2PLs&feature=youtu.be&t=1h42m53s

Konferencja w Sejmie…

W dniu 16 stycznia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP  mam zaszczyt być uczestnikiem  „Poselskiego zespołu na rzecz nowej konstytucji”.

Konferencja pod nazwą  „Konstytucja – Wymiar Sprawiedliwości i Obywatele”,  w której wezmę udział nie jest dziełem przypadku.

Będą tam prezentowane przypadki bezprawia, właśnie takie osoby zostały tam zaproszone – czyli skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości.
W tej kwestii mam wiele do powiedzenia, bo przez pięć lat walczyłam z wymiarem „niesprawiedliwości” i arogancją lokalnej władzy od burmistrza po Radę Miejską, zapomniałam dodać zastępcę burmistrza i dyrektora Obsługi Szkół – to były mózgi, a kto inny od podpisów. Wszyscy nadal pracują, uśpieni jak wulkan – tylko czekać kiedy wybuchną.
Nie przypuszczałam, że moja sprawa pomimo że ostatecznie wygrana (4 września 2015), ale w ważnych kwestiach nie dokończona – umorzona przez prokuraturę z powodu małej szkodliwości czynu może jeszcze powrócić – a jednak, nie ma rzeczy niemożliwych, to wszystko kwestia czasu. Winni mają się czego obawiać.
Mój udział w konferencji ma na celu objawienie patologii, z którą zetknęłam się osobiście.
To m.in. burmistrz -  który miał za sobą Radę Miejską z przewodniczącym P.D.  i radnymi „bezradnymi”, którzy za kilka srebrników podnosili rękę jak im kazano;
wojewoda -  który wydając rozstrzygnięcia nadzorcze, potwierdzające działania burmistrza niezgodne z prawem nie potrafił wydać decyzji, pisałam kiedyś o „Małych ludziach na wielkich stołkach…” – to tzw. spychologia, aby od siebie i działanie na zwłokę, ale niestety stołek ważniejszy…;
kurator -  kolejny z układu, który, bał się własnego cienia i nie potrafił zareagować na podrobiony tytuł pewnego magistra, M.B. który nie tylko mnie zwolnił bezprawnie z nauczyciela, ale i podpisywał świadectwa uczniów niezgodnie z prawem, świadczą o tym wyroki (II.4131.2.107.2011.ACh z dn. 12 września 2011; ) II SA/Bk 809/11; I OSK/483/12 z 1 czerwca 2012;);
sądy -  które nie respektowały wyroków sądów wyższej instancji i przedłużały sprawy w nieskończoność tzw. „układ zamknięty”, nawet adwokaci rezygnowali bojąc się o pracę;
Kolejny cel mojej wizyty w Sejmie RP to umorzone sprawy w prokuraturze odnośnie podrabiania podpisów złożonych pod skargą na moją osobę do NIK i innych instytucji , podpisaną przez 10 nauczycieli (warto dodać, że podpisy zostały podrobione – sprawa umorzona w prokuraturze), skargi do prezesa sadu rejonowego i okręgowego na przewlekłość postępowań, które w niczym mi nie pomogły – wręcz przeciwnie, bardziej zaszkodziły; podrobiony tytuł magistra u pewnego pana  i sprawa w prokuraturze kolejna umorzona… dużo by pisać.

Ale co  warto podkreślić – moi oprawcy nadal mają się dobrze i wszyscy pracują w gminie, w urzędzie nawet były burmistrz do nich dołączył, zaś te osoby ze szkoły, co pisały na mnie anonimy na potrzeby urzędu, zarządzają obecnie szkołą – TO JEST POLSKA WŁAŚNIE.
Wracając do konferencji – wystąpią na niej m.in. bohaterowi filmu „Układ zamknięty”, osoby wobec których sądy bezpodstawnie stosowały wielomiesięczny areszt, przedsiębiorcy skrzywdzeni wyrokami sądów cywilnych, czy  pozbawieni majątków. W końcu MY OBYWATELE jako osoby pokrzywdzone, zaprezentujemy  przypadki sądowego bezprawia i gehennę jaką przechodziliśmy my i nasze rodziny.
Należy się  nam OBYWATELOM podjęcie dyskusji w gronie ekspertów na tak poważny temat.  Jednym z punktów konferencji jest także debata p.t.  „Przyczyny patologii”, w której wezmą udział  eksperci, posłowie, politycy, prawnicy i uczestnicy.
Inicjatywa oczywiście podjęta w większości przez posłów klubu KUKIZ’15.
Szerszą relacją z konferencji podzielę się po spotkaniu.

Choroszcz – miasto i rezydencja, czy Choroszcz Nasza rezydencja? a może jednak dom wariatów…

Zapraszam do zapoznania się z wpisem  jednego z punktów mojego programu wyborczego -” Przyjazny wizerunek” … zapewniam, że  cdn.

Szanowni Wyborcy!

Mówiąc o budowie przyjaznego wizerunku Miasta i Gminy Choroszcz w naszej ocenie należy dokonać m.in. analizy obecnego wizerunku Choroszczy i opracować raport otwarcia, przeprowadzić badania pożądanego wizerunku marki miasta i gminy, określić  kluczowe elementy tożsamości marki, jej misję i wizję.

Zadania w tym zakresie to przeprowadzenie badań wśród mieszkańców i turystów, aby określić, jaki wizerunek powinno mieć nasze miasto. Dzięki temu będzie możliwe opracowanie projektu, który poprawi wizerunek miasta.

W naszym odczuciu decydenci nie identyfikowali się z tym urokliwym miejscem bo władze zostały przywiezione w tzw. „teczce“ związane były z zewnętrznym układem politycznym.

To był bardzo ciężki i smutny okres dla Choroszczy, w którym nikt nie zabiegał o stworzenie dobrego i fajnego produktu nazywanego np. „Choroszcz-miasto i rezydencja”.

Inne samorządy zaczęły mozolną pracę nad zmianą wizerunkową swoich miast i miasteczek od początku gdy nastąpiła oczekiwana od dawna zmiana w samorządzie – my niestety zostaliśmy daleko w tyle. Zmiany należy rozpocząć począwszy od radykalnej zmiany w samej społeczności lokalnej. Szybko i z pozytywnym skutkiem należy uwolnić wielki potencjał jakim jest obywatelska Gmina Choroszcz, twórczy, aktywni i życzliwi mieszkańcy. Oni w krótkim czasie zdominują pełną agresji  dominującą grupę obywateli. To jest pierwszy i zasadniczy warunek do wspólnego dokonania pozytywnej zmiany związanej z postrzeganiem Choroszczy jako miasta przyjaznego. Ta zmiana dotyczy oczywiście w pierwszej kolejności sposobu zarządzania i służenia mieszkańcom, postrzegania naszej gminy jako gospodarstwa i gospodarza (władzy), w której trzeba wnieść świeżość i wyzwolić w niej drzemiący wielki potencjał ludzki i ekonomiczny.

Pozytywny wizerunek wymaga sporej pracy w każdej dziedzinie począwszy od codziennego dbania o czystość i porządek w mieście, ekologię i „dary natury”, aż po duże projekty czy inwestycje służące rozwojowi miasta i tym samym lepszemu komfortowi życia w zielonym mieście ogrodzie, renomowanej letniej rezydencji Branickich , a obecnie tylko podbiałostockiej sypialni Białegostoku, zamiast  weekendowego miasta odpoczynku i rekreacji.

Codzienne życie mieszkańców w naszym odczuciu powinno stawać się w miarę możliwości finansowych miasta coraz wygodniejsze i nowocześniejsze. Szkoły, przedszkola, opieka medyczna, bezpieczeństwo, infrastruktura miejska, komunikacja, kultura, sport i rekreacja, ekologia i ochrona środowiska, kończąc na apolitycznym merytorycznym i profesjonalnym samorządzie , który na co dzień stara się rzetelnie służyć mieszkańcom w sposób uczciwy i profesjonalny realizować misję publiczną, diametralnie powinien zmieniać wizerunek i markę Choroszczy i całej gminy. Władze Choroszczy, reprezentacja całej społeczności lokalnej powinna cieszyć się uznaniem i prestiżem, a sama aktywnie uczestnicząc w życiu publicznym miasta i gminy, a także reprezentując nas na zewnątrz, powinna tworzyć znakomity klimat dla przyjaznego otoczenia, bez którego nie ma możliwości jeszcze szybszego rozwoju miasta.

Takie budowanie wizerunku oczywiście musi kosztować, ale jak potwierdzają to działania większości miast w Polsce dzisiaj bez zainwestowania w markę i wizerunek nie ma szans na nowoczesny i dynamiczny rozwój. Miasto funkcjonuje jak biznes i przedsiębiorstwo, w które nieustannie trzeba inwestować, by nie zostać z tyłu, by pozostać na określonym poziomie. Zbudowanie takiego wizerunku produktu o nazwie „Choroszcz miasto i rezydencja” wymaga czasu, pieniędzy i sporej pracy całej społeczności lokalnej.

Kapitał ludzki to największe bogactwo każdej firmy, przedsiębiorstwa , miasta czy gminy.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej stawia na młodych. Budując politykę młodzieżową przywracamy miasto dla mieszkańców, za młodzieżą pójdą kolejne grupy, a to młodzież zazwyczaj jest motorem zmian.

co dalej napiszę, to w niedalekiej przyszłości będziecie mogli poczytać i zobaczyć :)

Rowerów cd. …

Rowery nurtowały mnie w zasadzie od momentu powstania stacji w naszym mieście. Temat sam się nakręcił w wyniku ostatnich wydarzeń. W nawiązaniu do artykułu w „Kurierze Porannym” o  jedynej stacji pozamiejskiej e- BiKeR (ów)   śmiech ogarnia. Medialne to może i było w trakcie otwarcia – media chwyciły temat, na rowerach przejechali się NIE mieszkańcy Choroszczy jak to wspomniano w Obiektywie TVP Białystok, a pracownicy Urzędu Miejskiego, wodociągów miejskich i Centrum Kultury  i Sportu w Choroszczy – w skrócie mówiąc „sami swoi”, albo jak to inni określają „nasza klasa”.

Efekt końcowy – żałosny.

Obserwowałam stację rowerową od momentu jej powstania. Za każdym razem jak tamtędy przejeżdżałam ( codzienna trasa) obserwowałam ilość przypiętych tam rowerów, zawsze bez zmian, czyli komplet.

Mam w zasadzie kilka pytań do naszych  radnych – czy któryś z nich wystąpił z interpelacją i zapytał, czy bilans strat i zysków, czyli koszt 60 tys. za sezon letni  przynajmniej wyszedł na zero ? Czy jest jakaś statystyka odnośnie wypożyczeń i czy  faktycznie nam się opłaca odbudowa tej stacji jak wynika to z postronnych komentarzy na forum kuriera? Dlaczego lokalna prasa (dwie gazety) na ten temat milczą? Czy tam też sami swoi?

Zachęcam do przeczytania artykułu , a zwłaszcza komentarzy.

http://www.poranny.pl/wiadomosci/aglomeracja-bialostocka/art/9255224,choroszcz-pijany-kierowca-rozjechal-stacje-rowerowa-nextbike,id,t.html

Pozdrawiam :)

Wesołych Świąt …

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich …

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

Boże Narodzenie 24 grudnia 2015 r.

Postsowiecki wymiar sprawiedliwości…

Niezawisłe sądy – bardzo obecnie medialny temat w związku z ułaskawieniem, z którego skorzystał obecny prezydent.

Ale nie tego mój wpis dotyczy. Jestem osobą, która miała okazję doświadczać na sobie przez  5 lat działalność obecnego wymiaru sprawiedliwości. Poznałam wszystkie mechanizmy działania tej instytucji na wszystkich szczeblach od Sądu Rejonowego do Sądu Najwyższego, od rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, aż po Naczelny Sąd Administracyjny. Umorzone sprawy w prokuraturze odrośnie podrobienia dyplomu magistra przez kolejnego niezgodnie z prawem powołanego dyrektora – to mała szkodliwość czynu. Nie wiem czy taka mała w kontekście wydawania świadectw ukończenia szkoły przez (3) nieprawnie powoływanych dyrektorów. Powiem krótko, bajzel na usługach układu rządzącego to zbyt łagodne określenie i co gorsze brak winnych, oni mają się dobrze i dalej piastują ważne urzędy.

Po 5 – latach wygrałam wydawać by się mogło prostą sprawę, która powinna znaleźć swój finał po 30 dniach – właśnie wtedy 5  kwietnia 2011 roku  gmina otrzymała rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody i burmistrz  powinien mnie przywrócić na stanowisko. Mógł się odwoływać, ale ja powinnam być nadal na stanowisku. NSA potwierdza 18 maja 2012 niezgodność z prawem zwolnienia mnie  z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy(wyrok prawomocny). Niestety, sąd nie uszanował wyroku wyższej instancji, pomimo że sprawa w sądzie rejonowym była zawieszona w oczekiwaniu na ten właśnie wyrok – potem to już były tylko schody.

Ale jak mogło być inaczej skoro nie tylko burmistrz złamał prawo, także wojewoda nie potrafił podjąć stosownych kroków, kurator oświaty zupełnie okazał swoją bezradność, a inni urzędnicy państwowi od ministrów, rzeczników i NIK odpychali od siebie pisma, nawoływali tych wymienionych do zaprzestania łamania prawa i na tym się kończyło. Nie wspomną o Radzie Miejskiej, która była również na usługach burmistrza i podnosiła rękę na życzenie. Na ten moment nie ma to dla mnie już znaczenia – doprowadziłam sprawę do końca i pozostała tylko satysfakcja. Bez układów trwa to zdecydowanie dłużej, ale dobrze pozostać sobą. Polecam wcześniejszy wpis o małych ludziach na wielkich stołkach…

Piszę to w kontekście wygranych spraw przez byłego burmistrza J.U., bądź co bądź mojego oprawcę, któremu wygranie sprawy z obecnym burmistrzem zajęło niecały rok. Warto dodać, że pozostali zwolnieni z wodociągów i Centrum Kultury również wygrali. Moja rada dla obecnego burmistrza – jak ktoś jest słaby, to przynajmniej dobrymi prawnikami powinien się otoczyć, a nie wywalać publiczne pieniądze w błoto za przegrane sprawy. Echo niesie, że były burmistrz jest kierownikiem gospodarczym, wielkie wyzwanie przed nim, z pewnością jest co sprzątać. Z dwóch gazet lokalnych raczej się niczego nie dowiemy, bo tam tylko peany na temat obecnie rządzących i nic poza tym.

I jak tu nie powiedzieć, że sitwa postsowiecka i układy nadal mają się dobrze po 26 latach wolności i demokracji. Jak mam uwierzyć w niezawisłość władzy sądowniczej – ten link do artykułu wyjaśnia wszystko. Polecam:

http://niezalezna.pl/73013-koniec-bezkarnosci-postsowieckiego-wymiaru-sprawiedliwosci-historyczny-gest-prezydenta-dudy

Trochę wspomnień na długie wieczory…

Tak się składa, że dzisiaj w Zespole Szkół w Choroszczy miała miejsce uroczystość „Choroszcz pamięta o bohaterskich kierownikach szkół z II RP”  (tytuł na podst. Gazety w Choroszczy).

To, że na uroczystość nie zaproszono żyjących  dyrektorów szkół m.in.  Krystyny Ostrowskiej, Heleny Golwiej, Andrzeja Popko, Wiesławy Żmujdzin, Jana Mitrosza, Barbary Krysztopik,  czy ewentualnie mojej skromnej osoby to świadczy o organizatorach tejże uroczystości.

Niedawno odeszli od nas zasłużeni dla oświaty choroskiej pedagodzy i dyrektorzy Halina Mitrosz i Teresa Rusiłowicz. Szkoda, że władze naszego miasta nie zauważyły tego wydarzenia, a są to zdecydowanie zasłużone osoby, którym oświata w Choroszczy i na terenie gminy wiele zawdzięcza. Nawet nie pojawiły się nekrologi w lokalnych gazetach, a tych ostatnio było dość wiele. Komentarz zbędny.

Wracając do dzisiejszej uroczystości, tak myślę sobie, kto wybrał miejsce umieszczenia tej tablicy? Nasuwa się pytanie, co ta szkoła, która jest najmłodszym gmachem oświatowym w Choroszczy ma z tym coś wspólnego? Jest przecież nadal budynek przy Placu Brodowicza, najstarszy budynek po dawnej szkole gdzie w mojej opinii byłoby to zdecydowanie bardziej godne miejsce, ale to tylko moje przemyślenia.

Na długie jesienne wieczory odsyłam do filmów, które zapisały się w historii oświaty w Choroszczy, bo ten temat zawsze był mi bliski. Ale to już historia, którą polecam :

Ta szkoła pamięta…

https://vimeo.com/16358753

Nadanie imienia gimnazjum:

https://vimeo.com/13009548

Refleksje powyborcze…

Emocje opadły, gratulacje przyjęte, więc pora na krótką refleksję.

Moim Wyborcom za oddane na mnie głosy podziękowałam już na profilu społecznościowym, gdy czekałam na oficjalne wyniki wyborów :)

Ale oficjalne podziękowanie i podsumowanie na blogu należy się wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. A jednak,  każdy głos na wagę złota – to święta prawda. I oto krótkie podsumowanie, by nikogo nie zanudzać cyferkami. Tak jak pisałam wcześniej na Fb to z pewnością nie są przypadkowe głosy, biorąc pod uwagę moje miejsce na liście (17). Cieszę się i z wyniku (661) i z nowego doświadczenia. Wynik w rozbiciu przedstawia się następująco: gmina Choroszcz – 241 głosów, Białystok – 145, a w województwie podlaskim – 275. Cieszy fakt, że 738 głosami (12,04) wyborcy w naszej gminie poparli KWW Kukiz’15. Nie byłam widoczna na wielkich bilbordach (finansowaliśmy się sami), a jednak udało nam się pokonać jako komitet inne ugrupowania i polityków, którzy od lat zasiadali w ławach poselskich.

To historyczne wydarzenie, Sejm się zmienia i to za sprawą naszych głosów. Odchodzą politycy i całe ugrupowania, którym podziękowaliśmy My wyborcy. Chcemy zmiany, obudzono w nas wielkie oczekiwania, ale to czas pokaże czy wybór był trafny. Jestem dumna, że mogłam być cząstką tej historycznej zmiany. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie.

Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy mnie nie znają, a jednak oddali na mnie swój głos. Są to zarówno mieszkańcy Białegostoku, jak i najodleglejszych zakątków województwa podlaskiego.Wam moi WYBORCY szczególne dzięki za zaufanie.

Wychodzę z założenie, że w gminie Choroszcz nie jestem osobą nieznaną. Tu się urodziłam, tu mieszkam i tu pracowałam, do momentu, kiedy nie nastąpiłam na odcisk byłemu burmistrzowi – naraziłam się startując w 2010 roku na burmistrza Choroszczy. Wynik widocznie był zbyt dobry (ponad 26 %), więc stanowiłam zagrożenie. Wynik mało znaczy, bardziej wyraziste będzie to, iż do drugiej tury wyborów zabrakło tylko 59 głosów, przy 89 głosach nieważnych poprzez podwójne skreślenie :)

Co dalej się działo, otóż koszmar, który przechodziłam ja i moja rodzina przez pięć lat w urzędach, sądach i  prokuraturze uświadomiły mi, że żyjemy w państwie układów i układzików nie do przeskoczenia. Po 5 latach walki ostatecznie wygrałam. Przywykłam do niekompetencji urzędników i stąd moja obecność w ruchu Kukiz’15 – w mojej opinii jeżeli nie ideowcy, to nikt inny tego nie jest w stanie zmienić.

Warto dodać wiadomość z ostatniej chwili, mój oprawca były burmistrz podobno wrócił do pracy w urzędzie. Jego sprawy toczyły się zdecydowanie szybciej niż moje. Ale w moim odczuciu jest to człowiek bez honoru – skoro sam nie respektował wyroków Sądu Najwyższego, a teraz pcha się ponownie tam, gdzie wyborcy już mu podziękowali, to nie ma o czym rozmawiać. Już kiedyś pisałam na swoim blogu o małych ludziach na wielkich stołkach – odsyłam zainteresowanych do lektury.

Zapraszam do refleksji i własnych przemyśleń. To nie koryto pcha ludzi z Kukiz’15 do Sejmu, a delikatnie mówiąc złość na tą skostniałą strukturę i „sobiepaństwo władzy”. Oni (odwieczni politycy) nie wyobrażają sobie życia w normalnym świecie, bez układów, nepotyzmu. Bo najgorzej jest wkurzyć jednego człowieka z charyzma, on rozwala struktury. A stara prawda jest taka – żadna miernota nie potrafi ścierpieć w swoim towarzystwie osób przewyższających ją intelektualnie i moralnie.

Tyle na dziś.

Pozdrawiam elitę czyli widzących, słyszących i samodzielnie myślących.