Wybory do Senatu RP

Szanowni Wyborcy!

Niezależnie od werdyktu wyborców, niezależnie od tego co się wydarzy po  nadchodzących wyborach , jedno jest pewne. Walki o Polskę, o Obywatela, o Demokrację nie zaprzestaniemy! Dalej będziemy stać na barykadzie! Nie spoczniemy, dopóki nie uda się wyrwać naszego Kraju z rąk partyjnych klanów!

Słowem i czynem będziemy się bić o bezprogowe referenda, o  jednomandatowe okręgi wyborcze, o prawo każdego Polaka do startu w wyborach bez szyldu partyjnego, jeśli tego sobie zażyczy (obecna ordynacja wyborcza to uniemożliwia).

Poniżej 10 kluczowych Postulatów KUKIZ15:

1. możliwość startu indywidualnego (JOW) do Sejmu (a nie tylko z list partyjnych) dla każdego Obywatela
2. możliwośc głosowania przez internet (e-voting)
3. możliwość odwołania posła w trakcie kadencji
4. e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw.
5. obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum krajowym do 30% i obowiazek dostosowania się do jego wyniku przez władze.
6. wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów pokoju bezpośrednio przez Obywateli.
7. dobrowolność w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców
8. emerytury i renty zwolnione z podatku
9. 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym.
10. wprowadzenie ustawy antykorupcyjnej

A tutaj – całość:

W poczuciu odpowiedzialności za Polskę, budując mosty porozumienia, a nie wznosząc mury nienawiści, zobowiązujemy się wspólnie podejmować działania na rzecz realizacji następujących postulatów programowych:

I. PAKIET OBYWATELSKI
Nadamy wszystkim Obywatelom Rzeczypospolitej możliwość indywidualnego startu do Sejmu dzięki zmianie Ordynacji wyborczej na mieszaną, tak by przynajmniej połowa Sejmu wybierana była w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.
Umożliwimy również wszystkim Obywatelom Rzeczypospolitej głosowanie w wyborach przez internet.
Dla zwiększenia obywatelskiej kontroli nad swoimi przedstawicielami wprowadzimy możliwość odwołania posła w trakcie kadencji oraz e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw.
Senat przekształcimy w Izbę Samorządową. Dokonamy dekoncentracji administracji publicznej, tak aby urzędy państwowe nie były skoncentrowane w stolicy.
Ustanowimy raz w roku Dzień Referendalny, zarówno na szczeblu krajowym, jak
i samorządowym. Jednocześnie obniżymy próg frekwencyjny przy referendum krajowym do 30% przy obligatoryjności dostosowania się do jego wyniku przez władze.
W celu zwiększenia kontroli obywatelskiej nad instytucjami publicznym, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów pokoju odbywać się będzie w wyborach powszechnych.

II. PAKIET GOSPODARCZY
Skończymy z populizmem w polityce. Docenimy wszystkich ludzi ciężkiej pracy – pracodawców, pracowników i rolników, czyli wszystkich tych, dzięki którym programy społeczne jak 500+ są możliwe. Wprowadzimy dobrowolność w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców. Seniorów całkowicie zwolnimy z obowiązku opłacania podatku dochodowego od emerytur i rent. Będziemy podejmować działania na rzecz eliminacji przepisów oraz praktyk, które utrudniają rozwój przedsiębiorczości oraz dokonamy likwidacji zbędnych instytucji.
Będziemy dążyć do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poprzez wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych postawimy na rozwój odnawialnych źródeł energii. Przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte o OZE. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym.

III. PAKIET ANTYKORUPCYJNY
Zwiększymy przejrzystość i jawność życia publicznego. Doprowadzimy do wyeliminowania z polityki wszystkich osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Odpolitycznimy państwowe służby antykorupcyjne oraz wzmocnimy system kontroli wewnętrznej w administracji rządowej i samorządowej, jak również zaostrzymy przepisy ustawy antylobbingowej.

Tyle i aż tyle, dlatego dokonajmy mądrych wyborów na kolejne 4 lata.

No i oczywiście 13-go października 2019 będę wdzięczna za Wasz głos lub polecenie mnie znajomym i przyjaciołom o ile rzecz jasna spełniam Wasze wymagania.

KWW KUKIZ15 do SENATU

Z wyrazami szacunku,

Wanda Jankowska