26 maja wybieramy Parlament Europejski.

Polska w Europie: Sojusz KUKIZ’15,

Europa dla Polski: Manifest Europejski!

Ruch KUKIZ’15 zawarł sojusz z pięcioma ugrupowaniami z różnych europejskich krajów. Naszym celem jest Europa demokratyczna, wolna od przewagi największych państw i biurokratycznych elit. Dążymy do Unii chroniącej przedsiębiorców i rolników, a nie korporacje. Chcemy UE skupionej na rozwiązywaniu problemów, a nie partyjnych podziałach i ideologiach.Kierując się wspólnymi celami i nastawieniem na działanie, KUKIZ’15 zjednoczył siły z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd, fińskim Ruchem Teraz, grecką partią AKKEL i chorwacką partią Żywy Mur. Razem opracowaliśmy Manifest Europejski, bo chcemy Unii Europejskiej tworzonej przez równe sobie ojczyzny i obywateli mających realną kontrolę nad działaniem Europarlamentu. Jesteśmy po to, by każde państwo w Unii Europejskiej mogło tak samo realizować swoje interesy, bez dominacji brukselskich arystokratów!

Manifest Europejski to 10 realnych działań na rzecz zmian w Europie!

1. EUROPA BLISKA OBYWATELOM. Demokracja bezpośrednia i e-wybory.

W demokracji bezpośredniej głosujemy na ludzi, a nie partie. Głosujemy w danej sprawie i nie kierujemy się przy tym ideologią!

Wprowadzamy e-głosowanie, które da nam realny i natychmiastowy wpływ na władzę.

2. POZA PRAWICĘ I LEWICĘ. Bez sztucznych podziałów – kierujemy się dobrem obywateli.

Zarządzamy, a nie rządzimy – podział na prawicę i lewicę to przeżytek.

Skupiamy się na problemach do rozwiązania, a nie na walce politycznej

3. UCZCIWA EUROPA. Walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Budujemy przejrzyste reguły.

Nie ma zgody na podyktowane chęcią zdobycia władzy machlojki i rozdawnictwo, na które będą składać się wyborcy!

4. PROJEKT „EUROPA” – NOWA PRZYSZŁOŚĆ. Współpraca z poszanowaniem tożsamości narodowej.

Tworzymy Unię różnych, ale równoprawnych narodów, co daje nam wspólne korzyści.

Każdy kraj ma prawo rozwijać swoją kulturę i podtrzymywać tradycję

5. GŁĘBOKA REFORMA INSTYTUCJI UNIJNYCH. Silny Europarlament dla silnej Europy.

Jako Obywatele Europy mamy prawo kontrolować Parlament Europejski podczas całej jego kadencji.

6.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI. Zdrowie publiczne i ochrona środowiska.

Potrzebujemy reformy systemu opieki zdrowotnej. Leczenie ludzi to nie biznes, ale ochrona najważniejszej wartości, jaką jest życie!

Ochrona środowiska nie może przegrywać z rozwojem gospodarki.

7. BEZPIECZNA EUROPA. Nowy europejski model kontroli ruchów migracyjnych.

W związku z ruchami migracyjnymi niektóre państwa są w trudniejszej sytuacji przez swoje położenie geograficzne.

Jako Europejczycy powinniśmy być solidarni i wypracować wspólną strategię migracyjną w dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej.

8. SPRAWIEDLIWA EUROPA. Rozwój realnej gospodarki i zmniejszenie wpływu wielkich korporacji.

Wprowadzamy minimalną płacę europejską. Bądźmy pełnoprawnymi Europejczykami, a nie ubogimi krewnymi zachodu.

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to one rozwijają kraj – koniec z terrorem korporacji!

9. EUROPEJSKA JAKOŚĆ. Ochrona rodzimych produktów i rozwój lokalnego rolnictwa.

Wyrównujemy szanse i dotacje dla polskich rolników na rynku europejskim.

Rolnik to przedsiębiorca. Chcemy, by jego produkcja rolna przynosiła zysk jak każdy inny biznes.

10. NOWA PRZYSZŁOŚĆ. Nowe programy i narzędzia dla młodych Europejczyków.

Zmieniamy przestarzałe systemy edukacji.

Zamiast dostarczania młodzieży samej wiedzy, szeroko rozwijamy jej umiejętności.

JESTEŚMY ROZCZAROWANI POLSKĄ SCENĄ POLITYCZNĄ.To nie Obywatele nią rządzą, ale nieustanna walka PO-PiS na rozdawnictwa dla wybranych grup. Partie kupują głosy wyborców za ich własne pieniądze. Po wygranych wyborach przechodzą natomiast do rozdawnictwa stanowisk, wzmacniającego jedynie partiokrację, sitwy i układy. Jesteśmy zmęczeni politycznym oszołomstwem, które kompromituje oraz korupcją, która według nas powinna dyskwalifikować z życia publicznego.

CHCEMY INNEJ POLSKI W EUROPIE! I CHCEMY, ŻEBY EUROPA BYŁA DLA POLSKI! Dlatego zawiązaliśmy Sojusz Europejski, który w swoim Manifeście proponuje Unię równych krajów i szans. Rządzoną nie przez ideologie i interesy korporacyjnych elit, ale przez Obywateli i zdrowy rozsądek!

Nie bądź leniwy,

pójdź na wybory i oddaj swój głos na Ruch Obywatelski KUKIZ’15 – lista nr 6.