Samorząd to MY.

Szanowni Wyborcy,
działacze Kukiz`15 stworzyli ogólnopolski projekt “samorzadyzkukizem.pl”, który jest efektem pracy częstochowskich liderów ruchu.  Strona była otwarciem na każdego uczciwego człowieka i zaproszeniem go do współpracy w wyborach samorządowych w 2018 r. Każdy mógł zgłosić się do współpracy w samorządzie i do kandydowania na wszystkie szczeble w wyborach samorządowych 2018. W ten sposób otworzyliśmy samorząd dla obywateli, a nie tylko dla członków partyjnych klanów i lokalnych układów. Dziura w drodze nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Światopogląd ma w samorządzie drugorzędne znaczenie. Dlatego zachęcamy do współpracy z nami wszystkich obywateli, którzy chcą poprawić życie w swoich „Małych Ojczyznach” bez konieczności angażowania się w ideologiczne i partyjne wojny. Wierzę, że dzięki tym wyborom jak najwięcej obywateli dostanie się do samorządów. Wierzę, że  dzięki ich energii, dobrym pomysłom i zaangażowaniu nasze „Małe Ojczyzny” z dnia na dzień będą się zmieniać na lepsze.
Oddaję w Wasze ręce główne filary, które pomogą uczynić nasze „Małe Ojczyzny” lepszymi miejscami do życia. Otwartymi na obywatela, wolnymi od patologii, ze zdrowymi finansami.
Główne postulaty Kukiz’15 w wyborach samorządowych:
Jawność:
– rejestry umów oraz wydatki wszystkich jednostek podległych miastu będą udostępnione mieszkańcom;
– otwarte konkursy we wszystkich jednostkach podlegających gminie (szefów spółek komunalnych, dyrektorów szkół);
– postawienie na fachowość osób, nie na przynależność partyjną i rodzinną;
– kontrakt gminny z mieszkańcami dotyczący postulatów wyborczych.
Zrównoważony budżet:
– zatrzymanie zadłużania;
– wprowadzenie odpowiedzialności urzędników;
– zwiększenie udziału w PIT i CIT dla miasta (poziom ustawy projekt Klubu Kukiz15);
Demokracja bezpośrednia:
– wprowadzenie bezprogowego dnia referendalnego odbywającego się co rok, w którym będą podejmowane decyzje dotyczące ważnych kwestii dla miasta/samorządu na kolejny rok;
– promowanie inicjatyw uchwałodawczej obywateli oraz budżetu obywatelskiego;
– wszystkie referenda niezależnie od progu frekwencyjnego będą wiążące.
Przyszłość jest w naszych rękach, 21 października idziemy na wybory z Kukiz’15