Konferencja w Sejmie…

W dniu 16 stycznia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP  mam zaszczyt być uczestnikiem  “Poselskiego zespołu na rzecz nowej konstytucji”.

Konferencja pod nazwą  „Konstytucja – Wymiar Sprawiedliwości i Obywatele”,  w której wezmę udział nie jest dziełem przypadku.

Będą tam prezentowane przypadki bezprawia, właśnie takie osoby zostały tam zaproszone – czyli skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości.
W tej kwestii mam wiele do powiedzenia, bo przez pięć lat walczyłam z wymiarem “niesprawiedliwości” i arogancją lokalnej władzy od burmistrza po Radę Miejską, zapomniałam dodać zastępcę burmistrza i dyrektora Obsługi Szkół – to były mózgi, a kto inny od podpisów. Wszyscy nadal pracują, uśpieni jak wulkan – tylko czekać kiedy wybuchną.
Nie przypuszczałam, że moja sprawa pomimo że ostatecznie wygrana (4 września 2015), ale w ważnych kwestiach nie dokończona – umorzona przez prokuraturę z powodu małej szkodliwości czynu może jeszcze powrócić – a jednak, nie ma rzeczy niemożliwych, to wszystko kwestia czasu. Winni mają się czego obawiać.
Mój udział w konferencji ma na celu objawienie patologii, z którą zetknęłam się osobiście.
To m.in. burmistrz –  który miał za sobą Radę Miejską z przewodniczącym P.D.  i radnymi “bezradnymi”, którzy za kilka srebrników podnosili rękę jak im kazano;
wojewoda –  który wydając rozstrzygnięcia nadzorcze, potwierdzające działania burmistrza niezgodne z prawem nie potrafił wydać decyzji, pisałam kiedyś o “Małych ludziach na wielkich stołkach…” – to tzw. spychologia, aby od siebie i działanie na zwłokę, ale niestety stołek ważniejszy…;
kurator –  kolejny z układu, który, bał się własnego cienia i nie potrafił zareagować na podrobiony tytuł pewnego magistra, M.B. który nie tylko mnie zwolnił bezprawnie z nauczyciela, ale i podpisywał świadectwa uczniów niezgodnie z prawem, świadczą o tym wyroki (II.4131.2.107.2011.ACh z dn. 12 września 2011; ) II SA/Bk 809/11; I OSK/483/12 z 1 czerwca 2012;);
sądy –  które nie respektowały wyroków sądów wyższej instancji i przedłużały sprawy w nieskończoność tzw. “układ zamknięty”, nawet adwokaci rezygnowali bojąc się o pracę;
Kolejny cel mojej wizyty w Sejmie RP to umorzone sprawy w prokuraturze odnośnie podrabiania podpisów złożonych pod skargą na moją osobę do NIK i innych instytucji , podpisaną przez 10 nauczycieli (warto dodać, że podpisy zostały podrobione – sprawa umorzona w prokuraturze), skargi do prezesa sadu rejonowego i okręgowego na przewlekłość postępowań, które w niczym mi nie pomogły – wręcz przeciwnie, bardziej zaszkodziły; podrobiony tytuł magistra u pewnego pana  i sprawa w prokuraturze kolejna umorzona… dużo by pisać.

Ale co  warto podkreślić – moi oprawcy nadal mają się dobrze i wszyscy pracują w gminie, w urzędzie nawet były burmistrz do nich dołączył, zaś te osoby ze szkoły, co pisały na mnie anonimy na potrzeby urzędu, zarządzają obecnie szkołą – TO JEST POLSKA WŁAŚNIE.
Wracając do konferencji – wystąpią na niej m.in. bohaterowi filmu „Układ zamknięty”, osoby wobec których sądy bezpodstawnie stosowały wielomiesięczny areszt, przedsiębiorcy skrzywdzeni wyrokami sądów cywilnych, czy  pozbawieni majątków. W końcu MY OBYWATELE jako osoby pokrzywdzone, zaprezentujemy  przypadki sądowego bezprawia i gehennę jaką przechodziliśmy my i nasze rodziny.
Należy się  nam OBYWATELOM podjęcie dyskusji w gronie ekspertów na tak poważny temat.  Jednym z punktów konferencji jest także debata p.t.  „Przyczyny patologii”, w której wezmą udział  eksperci, posłowie, politycy, prawnicy i uczestnicy.
Inicjatywa oczywiście podjęta w większości przez posłów klubu KUKIZ’15.
Szerszą relacją z konferencji podzielę się po spotkaniu.