Choroszcz – miasto i rezydencja, czy Choroszcz Nasza rezydencja? a może jednak dom wariatów…

Zapraszam do zapoznania się z wpisem  jednego z punktów mojego programu wyborczego -” Przyjazny wizerunek” … zapewniam, że  cdn.

Szanowni Wyborcy!

Mówiąc o budowie przyjaznego wizerunku Miasta i Gminy Choroszcz w naszej ocenie należy dokonać m.in. analizy obecnego wizerunku Choroszczy i opracować raport otwarcia, przeprowadzić badania pożądanego wizerunku marki miasta i gminy, określić  kluczowe elementy tożsamości marki, jej misję i wizję.

Zadania w tym zakresie to przeprowadzenie badań wśród mieszkańców i turystów, aby określić, jaki wizerunek powinno mieć nasze miasto. Dzięki temu będzie możliwe opracowanie projektu, który poprawi wizerunek miasta.

W naszym odczuciu decydenci nie identyfikowali się z tym urokliwym miejscem bo władze zostały przywiezione w tzw. „teczce“ związane były z zewnętrznym układem politycznym.

To był bardzo ciężki i smutny okres dla Choroszczy, w którym nikt nie zabiegał o stworzenie dobrego i fajnego produktu nazywanego np. “Choroszcz-miasto i rezydencja”.

Inne samorządy zaczęły mozolną pracę nad zmianą wizerunkową swoich miast i miasteczek od początku gdy nastąpiła oczekiwana od dawna zmiana w samorządzie – my niestety zostaliśmy daleko w tyle. Zmiany należy rozpocząć począwszy od radykalnej zmiany w samej społeczności lokalnej. Szybko i z pozytywnym skutkiem należy uwolnić wielki potencjał jakim jest obywatelska Gmina Choroszcz, twórczy, aktywni i życzliwi mieszkańcy. Oni w krótkim czasie zdominują pełną agresji  dominującą grupę obywateli. To jest pierwszy i zasadniczy warunek do wspólnego dokonania pozytywnej zmiany związanej z postrzeganiem Choroszczy jako miasta przyjaznego. Ta zmiana dotyczy oczywiście w pierwszej kolejności sposobu zarządzania i służenia mieszkańcom, postrzegania naszej gminy jako gospodarstwa i gospodarza (władzy), w której trzeba wnieść świeżość i wyzwolić w niej drzemiący wielki potencjał ludzki i ekonomiczny.

Pozytywny wizerunek wymaga sporej pracy w każdej dziedzinie począwszy od codziennego dbania o czystość i porządek w mieście, ekologię i “dary natury”, aż po duże projekty czy inwestycje służące rozwojowi miasta i tym samym lepszemu komfortowi życia w zielonym mieście ogrodzie, renomowanej letniej rezydencji Branickich , a obecnie tylko podbiałostockiej sypialni Białegostoku, zamiast  weekendowego miasta odpoczynku i rekreacji.

Codzienne życie mieszkańców w naszym odczuciu powinno stawać się w miarę możliwości finansowych miasta coraz wygodniejsze i nowocześniejsze. Szkoły, przedszkola, opieka medyczna, bezpieczeństwo, infrastruktura miejska, komunikacja, kultura, sport i rekreacja, ekologia i ochrona środowiska, kończąc na apolitycznym merytorycznym i profesjonalnym samorządzie , który na co dzień stara się rzetelnie służyć mieszkańcom w sposób uczciwy i profesjonalny realizować misję publiczną, diametralnie powinien zmieniać wizerunek i markę Choroszczy i całej gminy. Władze Choroszczy, reprezentacja całej społeczności lokalnej powinna cieszyć się uznaniem i prestiżem, a sama aktywnie uczestnicząc w życiu publicznym miasta i gminy, a także reprezentując nas na zewnątrz, powinna tworzyć znakomity klimat dla przyjaznego otoczenia, bez którego nie ma możliwości jeszcze szybszego rozwoju miasta.

Takie budowanie wizerunku oczywiście musi kosztować, ale jak potwierdzają to działania większości miast w Polsce dzisiaj bez zainwestowania w markę i wizerunek nie ma szans na nowoczesny i dynamiczny rozwój. Miasto funkcjonuje jak biznes i przedsiębiorstwo, w które nieustannie trzeba inwestować, by nie zostać z tyłu, by pozostać na określonym poziomie. Zbudowanie takiego wizerunku produktu o nazwie “Choroszcz miasto i rezydencja” wymaga czasu, pieniędzy i sporej pracy całej społeczności lokalnej.

Kapitał ludzki to największe bogactwo każdej firmy, przedsiębiorstwa , miasta czy gminy.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej stawia na młodych. Budując politykę młodzieżową przywracamy miasto dla mieszkańców, za młodzieżą pójdą kolejne grupy, a to młodzież zazwyczaj jest motorem zmian.

co dalej napiszę, to w niedalekiej przyszłości będziecie mogli poczytać i zobaczyć :)