Podziękowanie…

Szanowni Wyborcy!

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej serdecznie dziękuje za okazane nam zaufanie i oddane na mnie i naszych kandydatów głosy w jakże ważnych dla nas wyborach samorządowych.

Zapał i energia, wiele rozmów z mieszkańcami, które towarzyszyły nam przez cały okres kampanii wyborczej to ciekawe doświadczenie – zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy po raz pierwszy zmierzyli się z nowym wyzwaniem.

Dołożyliśmy swoją cegiełkę do początku zmian w naszej gminie. Mam nadzieję, że wraz z nowymi osobami, które weszły w skład Rady Miejskiej wkroczy nowa jakość.

To nadal długa droga do rozwoju samorządności.

Dołożymy wszelkich starań, aby społeczeństwo zaczęło zabierać głos, doceniać swoje możliwości i skutecznie wykorzystywać je w sferze nie tylko samorządowej, aby poczuło odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszej gminie i wiedziało, że głos każdego mieszkańca ma wpływ na budowanie nowej jakości. Postawiłam na inwestowanie w ludzi, tacy weszli w skład naszego komitetu – to znacznie cenniejsza inwestycja w perspektywie długoterminowej i nie zmarnujemy pozyskanego kapitału.

Życzymy sukcesów nowo wybranej Radzie Miejskiej, liczymy na nową jakość i służbę dla dobra wszystkich mieszkańców.

Członkowie KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej

0 Responses to “Podziękowanie…”


Comments are currently closed.