Dlaczego zdecydowałam się startować na radną …

Szanowni wyborcy!

Zbliża się termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu nr 2 wyznaczony na dzień 19 kwietnia 2015 roku.

Wyborcom zamieszkującym w tym okręgu pragnę przybliżyć kilka powodów, które zadecydowały o moim kandydowaniu na radną.

Jednym z ważniejszych powodów mojej decyzji jest dbałość o dobro gminy i jej rozwój, bo tylko skuteczne zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej przyczyni się do tego, by nam wszystkim żyło się lepiej.

Ponadto uważam, że dysponuję wiedzą niezbędną do reprezentowania interesów mieszkańców, gdyż nie jest mi obca tematyka samorządowa. Jestem przygotowana do tego, by podjąć merytoryczną dyskusję na forum Rady Miejskiej na odpowiednim poziomie i na każdy temat.

Nie obce mi są także sprawy budżetowe, gdyż przez ponad 11-lat zarządzałam ograniczonym budżetem. Zawsze było więcej potrzeb niż środków i zawsze trzeba było wybierać te ważniejsze. Jestem gotowa do służby publicznej jako radna, której podstawowym zadaniem jest działanie w imieniu wspólnoty i zdolność układania listy priorytetów.

Poza tym, nie wszystko mi się podoba i chcę o tym mówić otwarcie inicjując dyskusję w danym temacie. Każdy z nas popełnia błędy, takie też zdarzają się każdej władzy, dlatego rządzący powinni być otwarci na  konstruktywną krytykę i dochodzenie do konsensusu. Takie zachowania mają miejsce w państwach o ustabilizowanych systemach demokratycznych i jestem za tym, aby dobre praktyki przenosić na nasz grunt. Wychodzę z założenia, że tam gdzie jest różnica zdań, tam jest postęp. Jedność w Radzie Miejskiej mieliśmy przez ostatnich 20 lat, dlatego zostaliśmy daleko w tyle w stosunku do innych gmin o porównywalnych budżetach. Nie możemy pozwolić na taką sytuację w kolejnej kadencji, bo zabraknie nam czasu by nadrobić zaległości.

Uzyskując mandat radnego chcę być autentycznym głosem mieszkańców, interesować się ich sprawami, starać się pomóc w rozwiązywaniu problemów danej społeczności, działać i aktywizować do działania innych. Będę kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrem całej społeczności. Będę skuteczna i odpowiedzialna.

Liczę na udział w wyborach i Wasze poparcie w dniu 19 kwietnia 2015 roku.