A jednak niezgodnie z prawem…

Polecam artykuł z Kuriera porannego:

“Podlaskie kuratorium oświaty uważa, że przekształcenie szkoły w Kruszewie w filię podstawówki w Choroszczy nie jest zgodne z prawem.

Według ustawy o systemie oświaty szkoła podstawowa obejmuje klasy I-VI. Prawo jednoznacznie określa, że jej filia nie może obejmować wszystkich klas od I do VI. Taka organizacja miałaby być w gminie Choroszcz – mówi Hanna Marek, rzeczniczka białostockiego kuratorium.

Przekształcenia placówki w Kruszewie i Złotorii w filię podstawówki w mieście chciał burmistrz Choroszczy. Robert Wardziński uważał, że usprawni to funkcjonowanie oświaty w Choroszczy. Liczył na oszczędności. Filiami nie kierowaliby dyrektorzy, a kierownicy.

Zdaniem burmistrza, na zmianach skorzystałyby dzieci, które miałyby lepszą opiekę pedagogiczno-psychologiczną.

Teraz okazało się, że taka reorganizacja nie jest zgodna z prawem. Tymczasem władze Choroszczy rezygnują z wprowadzenia zmian w życie. – Po konsultacjach z rodzicami i nauczycielami planujemy na za rok odłożyć decyzję o przekształceniu szkół w filię SP w Choroszczy – mówi Urszula Glińska z urzędu.

Pomysł będzie realizowany od września 2016 roku. Zacznie wtedy obowiązywać ustawa o obowiązku przekształcenia przedszkoli działających w szkołach w zespoły szkolno-przedszkolne.”

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150402/AGLOMERACJABIALOSTOCKA/150409964

Tak to się kończy, gdy ludzie nie znający prawa oświatowego biorą się za reformę.