Spotkanie w Kruszewie

W milej atmosferze odbyło się spotkanie w świetlicy SP, pani dyrektor nawet zadbała o ogień w kominku – dziękujemy :). Frekwencja nie była zadowalająca – ale ważna jakość, a nie ilość. Podyskutowaliśmy na tematy bliskie tym terenom – agroturystyka, szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne i oczywiście sprawy młodych ludzi, by zatrzymać ich na tych terenach. Kandydatka do Rady Miejskiej z okręgu nr. 14 Pani Julita Chańko (nauczyciel biologii) przedstawiła założenia programowe dla tych terenów, a ta tematyka jest jej bliska z racji wykonywanego zawodu. Sołtys podsumował ostatnie 4 lat kadencji i niestety nie wyraził zadowolenia jako reprezentant mieszkańców, stwierdził brak inwestycji w ostatnich latach. Oczywiście temat dróg również wystąpił – zwłaszcza w kontekście dojazdu na wielką doroczną imprezę jaką jest „Dzień ogórka”. Dziękujemy mieszkańcom za przybycie i merytoryczną dyskusję.