Wyrok sądowy

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpatrzył wniosek wniesiony przez Adama Mikutowicza w sprawie w trybie art.72 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów; wezwał mnie na rozprawę (kolejne nowe doświadczenie), która odbyła się o godz.15.00. Wnioskodawca wnosił o przeproszenie A. Mikutowicza, którego dobra osobiste zostały naruszone; poprzez zamieszczenie przeprosin na mojej stronie internetowej. Ponadto wniósł o nakazanie zamieszczenia na stronie sprostowania nieprawidłowej informacji o odwołanym spotkaniu oraz o nakazanie wpłacenia na rzecz Caritas Archidiecezji Białostockiej 5.000,- zł tytułem nawiązki pieniężnej. Z ogłoszonym wyrokiem możecie Szanowni Wyborcy tu na stronie zapoznać się poniżej.