Finał…

W dniu 18 maja po długiej 3 godzinnej rozprawie  w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie ogłoszono wyrok. Skarga kasacyjna gminy Choroszcz została odrzucona.

Wracam do pracy.