Absurdów ciąg dalszy…

Dzisiaj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku ogłoszono wyrok w sprawie nieudostępnienia przez Burmistrza Choroszczy informacji publicznej na podstawie ustawy DIP z dnia 6 września 2001 r.

Niewtajemniczonym dodam, że sprawa dotyczyła wykształcenia magisterskiego pewnego pana, który pełnił obowiązki dyrektora. Wymiana pism z Urzędem  Gminy Choroszcz trwała od kwietnia 2011 roku i  znalazła swój finał w sądzie w dniu 22 maja 2012 r.

Jak stwierdził skład sędziowski WSA dyplom ukończenia studiów jest dokumentem urzędowym i tym samym jest informacją publiczną, która podlega udostępnieniu.

Urząd gminy stał na stanowisku, ze dokument nie stanowi informacji publicznej, ze znajduje się w aktach osobowych, jak również ma charakter dokumentu prywatnego. Kolejna przegrana, a  koszty procesu trzeba ponieść.

Wyrok nie jest prawomocny.