Projekty obywatelskie…

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się instytucja prawna zwana budżetem obywatelskim. Krótkie wyjaśnienie tej idei, pozwoli zrozumieć sens korzystania z niej.

Nic nie jest dane nam raz na zawsze, również instytucja demokracji wciąż ulega licznym przemianom. Wyrazem nowego rozumienia jej są m.in. takie rozwiązania koncepcyjne jak:  referenda lokalne, konsultacje społeczne, dyskusje publiczne, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i w końcu budżet obywatelski.

Umożliwia on mieszkańcom na aktywne włączanie się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Dzięki niemu zyskujemy możliwość określenia tego, co jest nam szczególnie ważne. Tworzymy hierarchię  celów, które w pierwszej kolejności przy użyciu środków finansowych wspólnoty lokalnej powinny być realizowane.

W zależności od sytuacji finansowej gminy, ilość środków przekazywanych w ramach budżetu obywatelskiego jest różna. Reasumując, całoroczny plan finansowy jest w dalszym ciągu formalnie przyjmowany w drodze uchwały, jednakże mieszkańcy mają wpływ na to, jakie inwestycje publiczne powinny być traktowane priorytetowo.

W ten sposób przybliżyliśmy drugi cel: Zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji w ramach projektów obywatelskich.

Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, zdolne do  świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w sprawach publicznych.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej

Wygrajmy razem!