Szeroka współpraca…

Szanowni Wyborcy!
Oczywistym jest, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim dialog i aktywna współpraca samorządowców z przedsiębiorcami.
Tylko w ten sposób można rozpoznać wzajemne potrzeby i oczekiwania, zidentyfikować problemy i lepiej dopasować lokalne prawo do potrzeb biznesu.
Dlatego wychodzimy naprzeciw wszystkim firmom, organizacjom i instytucjom znajdującym się na terenie naszej gminy – jesteśmy otwarci na dialog i szeroką współpracę.
To właśnie samorządy decydują o realizacji inwestycji miejskich, które przyczyniają się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Szansą na realizację wielu z nich jest obecnie wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, które z zasady ma łączyć ze sobą obie te sfery. Samorządy mogą ponadto wprowadzać różnego rodzaju ułatwienia dla firm np. preferencyjne stawki podatków i opłat lokalnych lub nawet zwolnienie z nich pod pewnymi warunkami.
Od aktywności władz miasta zależy liczba inwestorów oraz rozwój lokalnego rynku pracy.
Wreszcie – przemyślana gospodarka przestrzenna prowadzona przez władze samorządowe jest gwarantem pewności inwestowania.
Spoiwem partnerstwa jest dobro wspólne mieszkańców danej społeczności, dobro-które łączy partnerów i pozwala działać razem, pomimo różnic pomiędzy nimi. Partnerstwo wymaga więc zrozumienia, że jest wspólna przestrzeń publiczna (gmina), za którą odpowiadają wszyscy ci, którzy z niej korzystają: mieszkańcy i ich organizacje, władze lokalne, instytucje publiczne, przedsiębiorcy.

Wzajemne komunikowanie się jest podstawą do budowania wzajemnego zaufania zarówno w wymiarze ludzkim, jak i instytucjonalnym. A to zaufanie jest często czynnikiem decydującym o podjęciu współpracy.

Na takie partnerstwo jesteśmy otwarci ze wszystkimi zakładami, firmami, instytucjami i organizacjami znajdującymi się na terenie naszej gminy.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej – Lista nr 21

Wygrajmy razem!