Aktywizacja społeczeństwa…

Szanowni Wyborcy!

Aktywizacja społeczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, to kolejny z celów, który zamierzamy realizować. W większości kierujemy go do osób starszych zamieszkujących naszą gminę.

Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach. Nadal jako społeczeństwo ulegamy stereotypom osoby starszej: schorowanej, samotnej,  nieaktywnej. To się powoli zmienia, przede wszystkim dzięki przykładom osób starszych, które aktywnie uczestniczą nie tylko w życiu społecznym.

Osoby starsze to ogromny potencjał. To także umiejętności praktyczne, przydatne innym czy też czas, który osoby starsze mogą poświęcić na pracę w organizacji pozarządowej czy społeczności lokalnej.

Każdy człowiek ma swoją historię, swoje doświadczenia i umiejętności. Ale warto pamiętać o tym, że osoby starsze mają z reguły wiele atutów, bardzo przydatnych w działalności społecznej.
To przede wszystkim:
- pasje, zainteresowania, wiedza, doświadczenie,  którymi mogą się dzielić z innymi,

- kontakty społeczne, często budowane i podtrzymywane latami, które mogą być wykorzystane w działaniach obywatelskich,
- wolny czas, którego najczęściej mają więcej niż inni, a który może być wykorzystany z pożytkiem dla innych.
Oto jeden z naszych pomysłów na aktywizację społeczeństwa:
- Formuła Społecznych Banków Czasu przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych i od kilku lat rozwija się w naszych społecznościach. Jest to nieformalna sieć wymiany usług, w której walutą jest czas. W banku zaoferować można praktycznie wszystko, od nauki obsługi komputera, po lekcje szydełkowania.Buduje ona relacje zaufania pomiędzy uczestnikami, aktywizuje ich do działań na rzecz innych. Może to być m.in. inicjatywa MOPS. Osoby starsze i niepełnosprawne, wcześniej samotne i niedowartościowane, będą zachęcać innych, że warto wyjść z domu i spędzić czas na wspólnej pracy, nauce, rozrywce.
Pomysłów mamy o wiele więcej i jesteśmy przygotowani na wspieranie rożnego typu  inicjatyw mieszkańców. „Wywoływanie motywacji’ do działania to nasza domena.

Aby zrealizować tego typu cele , wystarczy sięgnąć po fundusze z Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020.
My wiemy, jak po nie sięgać.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej -  Lista nr 21

Wygrajmy razem!

0 Responses to “Aktywizacja społeczeństwa…”


Comments are currently closed.