Infrastruktura…

Szanowni Mieszkańcy!

Kolejne zagadnienie, nad którym pochylamy się to: Poprawa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy.

To właśnie drogi wyższej kategorii najczęściej wyznaczają ważne elementy jakości życia mieszkańców gmin. Jesteśmy szczęśliwcami, że przez naszą gminę przebiega krajowa S8, przynajmniej na jej terenie mamy “kawałek Europy”.

Droga to nie wszystko. Wieloletnie niedoinwestowanie inwestycji drogowych w połączeniu z rewolucyjnymi wręcz przemianami cywilizacyjnymi ostatnich lat w dziedzinie komunikacji spowodowało spiętrzenie potrzeb i oczekiwań społecznych kierowanych pod adresem władz lokalnych.  Mieszkańcy gminy oczekują, że lokalny samorząd wybuduje obok dróg również chodniki, ścieżki rowerowe, mosty, parkingi i oświetlenie na terenie zabudowanym.

Jaki jest stan techniczny naszych dróg gminnych i powiatowych, nie muszę mówić – to widać. Wygląda na to, że padliśmy ofiarą “infrastrukturalnego wykluczenia” :)

Zdajemy sprawę, że skala zaniedbań w infrastrukturze nie może być udźwignięta w krótkiej perspektywie czasowej.

Nie wiemy, gdzie tkwił błąd – czy to z powodu braku środków własnych, a może wynikających z braku odpowiednich kadr zdolnych do przygotowywania aplikacji o środki europejskie?

Wiemy natomiast, że Ustawa o finansach publicznych ogranicza poziom zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 60% dochodów i być może nasza  gmina niebezpiecznie zbliżyła się do tego poziomu już w ciągu pierwszych lat korzystania ze środków unijnych. Na jednym ze spotkań z burmistrzem, nasz kandydat na radnego uzyskał odpowiedź o zadłużeniu gminy – wskazana kwota to 10 mln.

Pilne zadania do wykonania najczęściej wskazywane przez mieszkańców to:  potrzeby w zakresie budowy nowego, bądź uzupełnienia i modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego, brak kanalizacji jest coraz dotkliwiej odczuwany (zwłaszcza wtedy, gdy występują trudności z odbiorem ścieków z szamb), przekwalifikowanie gruntów  rolnych na budowlane, brak miejsc parkingowych (problem dotyczy zwłaszcza osiedla bloków)…

Poprawa infrastruktury –  to konieczność.

Przeszkodą w budowie wskazywanych inwestycji są z pewnością koszty finansowe tych zadań, podstawą zatem jest ustalenie w drodze konsultacji społecznych priorytetów inwestycyjnych i nadrabianie zapóźnień. Stan potrzeb w tym zakresie, odsuwa nas na coraz większy dystans czasowy w stosunku do innych gmin.

Połączmy siły, skoncentrujmy się na problemach, wtedy najtrudniejsze staje się możliwe.

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej – Lista nr 21

Wygrajmy razem!