Oświata i wychowanie…

Szanowni Wyborcy!

Oświata i wychowanie w mojej opinii, to temat od lat pomijany zarówno  przez burmistrza jak i radnych Rady Miejskiej Choroszczy.

Spoglądając wstecz na historię szeroko pojmowanej oświaty z perspektywy  bycia dyrektorem,  zadaję sobie pytanie, czy przypadkiem nie kręcimy się w koło, nie znając celu, do którego zmierzamy.

Na przestrzeni 11-lat, nie przypominam sobie ani jednego spotkania na temat określenia kierunków rozwoju oświaty w gminie Choroszcz. Nie było debaty, pomimo wychodzenia z taką inicjatywą przez  osoby zarządzające placówkami zaczynając od przedszkola, a  na szkołach kończąc.

Nie dziwi więc fakt, że brakuje miejsc dla naszych dzieci w przedszkolu, że taka gmina na przestrzeni tylu lat nie doczekała się żłobka,  że w szkole podstawowej dzieci uczą się na dwie zmiany, że dowożenie uczniów pozostawia wiele do życzenia i tak wyliczać można dalej, łącznie z pojawiającymi się coraz częściej pomówieniami na temat zamykania szkół.

Może warto zadać sobie w końcu  pytanie, komu zależy na podawaniu nieprawdziwych informacji? Jaki jest w tym cel?
Patrząc na wieczne oświaty reformowanie i ciągle pojawiające się nowe, nierzadko niespójne i nieprzemyślane pomysły  można naprawdę się pogubić.  Ciągle wracają te same sprawy i pomimo zaangażowania coraz większych środków budżetowych, nadal w powszechnym odczuciu nie ma poprawy w oświacie.

Debata na temat  edukacji  z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,  to kluczowe zadanie do wyznaczenia kierunków rozwoju oświaty na najbliższe lata w naszej gminie.

Albert Camus powiedział kiedyś, „że szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje”. To pełne ujęcie problemu, z którym mamy do czynienia.

Z jednej strony można słowa te odczytać jako zarzut – szkoła źle przygotowuje uczniów do życia w świecie, w który wchodzą po jej opuszczeniu (świat, do którego przygotowuje, JUŻ nie istnieje). Jednak można te słowa zrozumieć również jako pewną misję, wyzwanie: szkoła ma przygotowywać do życia w świecie, który JESZCZE nie istnieje, ale który nastanie wkrótce po tym, gdy uczniowie opuszczą jej mury. W tym drugim ujęciu jest to takie swego rodzaju metawyzwanie, które powinno nam towarzyszyć zawsze, gdy myślimy o edukacji i rozwoju szkolnictwa.

My stawiamy właśnie na taką edukację naszych dzieci.

Spotkajmy się 16 listopada przy urnach wyborczych.

Tylko poprzez frekwencję w wyborach możemy zacząć zmieniać oblicze naszej gminy.

Wygrajmy razem!

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej - Lista nr 21

0 Responses to “Oświata i wychowanie…”


Comments are currently closed.