Tereny rekreacyjne…

Szanowni Mieszkańcy!
Zostały nam do przedstawienia kolejne dwa zagadnienia z naszego programu wyborczego. To, że uplasowały się na końcowych miejscach nie znaczy, że są mniej ważne.
Tworzenie nowych terenów rekreacyjno – sportowych, a także szersza dostępność do już istniejących to kolejne priorytetowe zadanie na najbliższe lata.
Modelowe współczesne tereny rekreacji weekendowej, parki o charakterze ogólnomiejskim to współcześnie często bardzo zróżnicowane w charakterze główne zasoby przyrodnicze miast w postaci tras spacerowych, promenad, deptaków.
Parki miejskie stają się miejscami sztuki i kontemplacji, przyrodniczymi wyspami w przestrzeni miasta, miejscem intelektualnej przygody, ale też miejscami zdarzeń i imprez integrujących społeczności.
W naszym odczuciu takich terenów brakuje w naszym mieście. Będziemy dążyć do tworzenia  modelowych pod względem zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich mieszkańców miejsc, które powinny zapewniać nie tylko dobre warunki do rekreacji, ale promować nowy, zdrowy styl życia, w którym mieści się troska o środowisko i poszanowanie wspólnej przestrzeni.
Osiedlowe tereny rekreacji stają się często miejscem o charakterze ogrodów integracyjnych, realizujących idee zrównoważonego rozwoju, stanowią nie tylko wizytówkę osiedla/miasta. To idealne warunki do poszerzania form rekreacji opartej na aktywności nie tylko fizycznej.
Takie możliwości stwarza nowy budżet z puli europejskiej na lata 2014 – 2020. Wsparcie otrzymają m.in. projekty związane z kompleksową rewitalizacją miast.
Zamiarem naszym jest praca nad tym, by uruchomić strumień pieniędzy unijnych właśnie na tego typu działania – wiemy, jak po nie sięgać.
Aby uczynić miasto przyjazne dla nas mieszkańców należy wziąć udział w wyborach samorządowych i zagłosować na ludzi, którzy chcą wyrwać naszą gminę z letargu, w który popadła.
Wygrajmy razem!

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy JankowskiejLista nr 21

0 Responses to “Tereny rekreacyjne…”


Comments are currently closed.