Spostrzeżenia powyborcze…

Kolejne wybory za nami.

Gratuluję Panu Piotrowi Waczyńskiemu wygranej i życzę owocnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Gratuluję także Panu Michałowi Gawłowi dobrego wyniku i udanego startu. W moim odczuciu, to dobry prognostyk na przyszłość.

Jednak przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim tym, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę.

Szczegółowe zestawienie wyników głosowania i protokół z wyborów uzupełniających jest dostępny na stronie urzędu w BIP – ie.

Warto zwrócić uwagę na jeden bardzo pozytywny szczegół w zestawieniu wyników głosowania.

Otóż na 357 kart wyjętych z urny tylko jeden głos był nieważny – była to czysta karta. Nie było głosów nieważnych poprzez podwójne skreślenie, co nagminnie zdarzało się w poprzednich wyborach.

Rozbieżności w wynikach pomiędzy kandydatami były dość znaczne i nikt z  kandydatów nie wygrał jednym głosem. Taką przegraną przyjmuje się z podniesionym czołem. W tym miejscu pragnę podziękować powołanym przeze mnie mężom zaufania. Poświęcili oni swój wolny czas na pracę wolontarystyczną, którą potraktowaliśmy jako nowe doświadczenie. Wszyscy bardzo pozytywnie oceniają pracę  komisji i dziękują za współpracę.

Smuci jednak fakt, że na 963 uprawnionych wyborców, do głosowania poszło tylko 357 – co stanowi zaledwie 37%.

Z obserwacji mężów zaufania wynika, iż elektorat wyborczy stanowiły zdecydowanie osoby w starszym wieku. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że udział młodzieży w wyborach był znikomy.