Przerwana kadencja…

Wakacje się kończą, a wraz z nimi upływa moja niedokończona kadencja dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy.
Dziękuję wszystkim Nauczycielom za wspólnie spędzone lata. Dziękuję także Rodzicom i Uczniom za możliwość współpracy z Wami, zwłaszcza w trudnym obszarze wychowawczym – wiele problemów wspólnie udało się nam przezwyciężyć. Dziękuję Paniom i Panu z obsługi szkoły – bez Waszej ciężkiej codziennej pracy nie można by było dobrze funkcjonować. Dziękuję także organizacjom społecznym i instytucjom, z którymi przez wiele lat owocnie współpracowaliśmy. Wspólnie organizowane przedsięwzięcia, które odbiły się szerokim echem w społeczności lokalnej zostawiły swój ślad i zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dużo przeszliśmy razem i tych dobrych i tych mniej przyjemnych chwil – pozostały filmy, zdjęcia, artykuły w gazetach i korytarze pełne wspomnień. Tego się nie da wymazać. I na wspomnienia przyjdzie czas.
Wyrazy uznania kieruję zwłaszcza do tych Nauczycieli, którzy do końca byli sobą, nie dali się zmanipulować.Uczniowie i Rodzice doceniają takie zachowania czasami od razu, niekiedy dopiero po latach – dla takich chwil warto żyć.
Kolejnym przyszłym dyrektorom życzę nie mniej ambitnych planów, by nie zabrakło Wam optymizmu i radości w codziennej pracy. Nauczycielom, z którymi tworzyłam tradycję oświaty w Choroszczy życzę dalszej kontynuacji przedsięwzięć, które na stałe wpisały się w życie szkoły i naszego miasta. Życzę, by nie zabrakło Wam zapału i cierpliwości.
Drodzy Uczniowie! Niech nie zabraknie Wam sił do realizacji pasji i pogłębiania zainteresowań. Stawiajcie sobie ambitne cele i wytrwale dążcie do ich realizacji. Pamiętajcie, że uczycie się nie dla szkoły, lecz dla siebie.
Życzę wszystkim, by rok szkolny 2012/2013 niósł wiele satysfakcji i sukcesów!