Złote myśli…

Jak przyznaje ekspert z zakresu samorządu terytorialnego Jerzy Regulski, twórca reformy samorządowej w Polsce:

„Najłatwiej jest zmienić prawo, trudniej przekształcić instytucje, a najtrudniej zmienić ludzką mentalność i nawyki”.

Profesor prognozuje także nadchodzącą, wielką rewolucję mentalną.

Sukcesem jest to, że powstały samorządy. Umożliwienie ludziom działania publicznego owocuje. My Polacy jesteśmy bardzo aktywni i potrafimy działać. Trzeba nam tylko stworzyć odpowiednie warunki i zachęcać.

Obowiązkiem władz jednostek samorządowych (gminy, powiatu, województwa) jest przede wszystkim reprezentowanie interesów i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Trzeba wierzyć obywatelom, że potrafią efektywnie pracować i rozwiązywać swoje sprawy.

Ludzie, którzy tworzą Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej chcą Wam to zapewnić – wystarczy nam zaufać. Jeżeli chcecie zmieniać wspólnie  naszą gminę wystarczy pójść do wyborów w dniu 16 listopada.

Zachęcamy wszystkich uprawnionych Mieszkańców Gminy Choroszcz do wyborów – WYGRAJMY RAZEM.

0 Responses to “Złote myśli…”


Comments are currently closed.