Założenia programowe

Szanowni Mieszkańcy, a w niedługim okresie Nasi Wyborcy!

Przystępując do pracy nad programem wyszliśmy z założenia, że chcemy być blisko ludzi i tylko bezpośrednia, szczera rozmowa nad problemami lokalnej społeczności jest podstawą do nakreślenia założeń programowych.

Proponowane przez nas cele mają szansę na realizację tylko wtedy, gdy obdarzycie KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej zaufaniem,  my zaś ten potencjał wykorzystamy, by poprzez Waszych przedstawicieli w Radzie Miejskiej Choroszczy osiągnąć więcej dla swoich społeczności.

W naszej opinii bardzo dużo jest do zrobienia. W trakcie kampanii wyborczej skupiamy się na tym, co dotyczy realnych spraw ludzi. Angażowanie się w dyskusje dotyczące “tematów zastępczych” w żaden sposób nie pomogą w poprawianiu jakości życia mieszkańców naszej gminy. Problemy lokalnych społeczności muszą zostać rozwiązane przez samorząd, a samorząd tworzymy MY – wszyscy mieszkańcy gminy.

Dlatego chcemy być blisko ludzi, przekonywać ich do naszego programu, ale przede wszystkim słuchać tego co mówią.

Oto nasze najważniejsze cele:

  • Przejrzystość i skuteczność w działaniu władz Miasta i Gminy, wysoka jakość obsługi interesantów;
  • Zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji w ramach projektów obywatelskich;
  • Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych i inwestorów;
  • Poprawa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy;
  • Nawiązanie współpracy z SPP ZOZ, DPS  i pozostałymi firmami z terenu gminy;
  • Aktywizacja społeczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców;
  • Rozbudowa szkół i przedszkoli oraz doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i nowe technologie;
  • Tworzenie nowych terenów rekreacyjno – sportowych, szersza dostępność do już istniejących;
  • Budowa przyjaznego wizerunku Miasta i Gminy  m.in. przez ukwiecenie, utrzymanie czystości, szeroką promocję.

Wyborcy przesądzą o wyniku wyborów, a my chcemy przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za decyzje podejmowane w naszym samorządzie.

Nikt nigdy nie zbudował niczego dobrego na fałszywych obietnicach. Nie ma innej recepty jak mówienie ludziom prawdy, czasami trudnej. Wierzymy, że różnice poziomów życia w poszczególnych częściach NASZEJ GMINY będą się zacierały. Dlatego warto rozmawiać w każdej części gminy z ludźmi i przekonywać ich do dobrych decyzji.

My właśnie tak działamy i namawiamy wszystkich uprawnionych – a jest nas 11436  –  by  poszli na wybory w dniu 16 listopada.

Tylko od Nas samych zależy, czy chcemy zmieniać naszą rzeczywistość, czy dalej być zaściankiem w pobliżu stolicy województwa.

Z pozdrowieniami

KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej