W oczekiwaniu na …

Szanowni wyborcy! W oczekiwaniu na oficjalne wyniki wyborów samorządowych raz jeszcze pragnę podziękować za zaufanie jakim obdarzyliście moją osobę i kandydatów na radnych z KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej – otrzymałam od Was 739 głosów. Tylko jedna z moich kandydatek zdobyła mandat do reprezentowania nas w Radzie Miejskiej – jest nią Barbara Walesiuk z okręgu… Continue reading W oczekiwaniu na …

Podziękowanie…

Szanowni Wyborcy! KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej serdecznie dziękuje za okazane nam zaufanie i oddane na mnie i naszych kandydatów głosy w jakże ważnych dla nas wyborach samorządowych. Zapał i energia, wiele rozmów z mieszkańcami, które towarzyszyły nam przez cały okres kampanii wyborczej to ciekawe doświadczenie – zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy po raz pierwszy… Continue reading Podziękowanie…

Cisza wyborcza…

Szanowni wyborcy! “Kampania wyborcza dobiega końca, więc warto, abyśmy, oddając swój głos 16 listopada, zrobili to świadomie. Te wybory to ogromna szansa dla naszych miejscowości i dla nas samych w nich mieszkających. Zadbajmy zatem o to, aby następne cztery lata upłynęły pod znakiem rozwoju i optymizmu, a nie pretensji, pikiet i strajków, wywołanych brakiem dróg,… Continue reading Cisza wyborcza…

Nasi kandydaci…

Szanowni wyborcy! KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej (Lista nr 21) przedstawia swoich kandydatów do Rady Miejskiej w Choroszczy i podaje nasze miejsca na listach wyborczych: Okręg Nr 1 – Tomanek Marzena Anna, lat 55,  (nr 6 na liście: ostatnia pozycja);wykształcenie wyższe ekonomiczne- magister ekonomii; od 1990 roku  główna księgowa w firmach produkcyjnych, handlowych, transportowych, budowlanych.… Continue reading Nasi kandydaci…

Wojna na plakaty…

Szanowni wyborcy! Wojna na plakaty w pełni, jak daleko nam do normalności. Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej szkody czynią osoby wynajmowane przez partie polityczne, które wynajmują tzw. “naklejaczy”  – nie ważne gdzie, ale ważne by zakleić kontrkandydata. Czy doczekamy się kiedykolwiek czystej, uczciwej kampanii ? Nie mówię o bilbordach, bo my na nie nie… Continue reading Wojna na plakaty…

Spot wyborczy…

Szanowni wyborcy! Zapraszam do obejrzenia spotu wyborczego KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej.Teraz możecie obejrzeć mój spot wyborczy również na serwisie YouTube. Serdecznie zapraszam do oglądania jak i udostępniania. Widzimy się 16 listopada. Wygrajmy Razem! https://www.youtube.com/watch?v=FmyvZQO6434

Przyjazny wizerunek…

Szanowni Wyborcy! Mówiąc o budowie przyjaznego wizerunku Miasta i Gminy Choroszcz w naszej ocenie należy dokonać m.in. analizy obecnego wizerunku Choroszczy i opracować raport otwarcia, przeprowadzić badania pożądanego wizerunku marki miasta i gminy, określić  kluczowe elementy tożsamości marki, jej misję i wizję. Zadania w tym zakresie to przeprowadzenie badań wśród mieszkańców i turystów, aby określić,… Continue reading Przyjazny wizerunek…

Tereny rekreacyjne…

Szanowni Mieszkańcy! Zostały nam do przedstawienia kolejne dwa zagadnienia z naszego programu wyborczego. To, że uplasowały się na końcowych miejscach nie znaczy, że są mniej ważne. Tworzenie nowych terenów rekreacyjno – sportowych, a także szersza dostępność do już istniejących to kolejne priorytetowe zadanie na najbliższe lata. Modelowe współczesne tereny rekreacji weekendowej, parki o charakterze ogólnomiejskim… Continue reading Tereny rekreacyjne…

Oświata i wychowanie…

Szanowni Wyborcy! Oświata i wychowanie w mojej opinii, to temat od lat pomijany zarówno  przez burmistrza jak i radnych Rady Miejskiej Choroszczy. Spoglądając wstecz na historię szeroko pojmowanej oświaty z perspektywy  bycia dyrektorem,  zadaję sobie pytanie, czy przypadkiem nie kręcimy się w koło, nie znając celu, do którego zmierzamy. Na przestrzeni 11-lat, nie przypominam sobie… Continue reading Oświata i wychowanie…

Harmonogram…

Szanowni Wyborcy! Poniżej przedstawiam wylosowany harmonogram emisji spotu wyborczego w TVP Oddział Białystok. Spoty nadawane są w blokach, podany numer (np.7) oznacza kolejność spotu w danym bloku wyborczym. Data: 02.11 (niedziela) – początek 19:10 Czas trwania: 2400 sek. –  7/ 60 (Łączone) KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej; Data: 03.11 (poniedziałek) – początek 19:15 Czas trwania:… Continue reading Harmonogram…

Szeroka współpraca…

Szanowni Wyborcy! Oczywistym jest, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim dialog i aktywna współpraca samorządowców z przedsiębiorcami. Tylko w ten sposób można rozpoznać wzajemne potrzeby i oczekiwania, zidentyfikować problemy i lepiej dopasować lokalne prawo do potrzeb biznesu. Dlatego wychodzimy naprzeciw wszystkim firmom, organizacjom i instytucjom znajdującym się na terenie naszej gminy – jesteśmy otwarci na dialog i szeroką współpracę.… Continue reading Szeroka współpraca…

Aktywizacja społeczeństwa…

Szanowni Wyborcy! Aktywizacja społeczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, to kolejny z celów, który zamierzamy realizować. W większości kierujemy go do osób starszych zamieszkujących naszą gminę. Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach. Nadal jako społeczeństwo ulegamy stereotypom osoby starszej:… Continue reading Aktywizacja społeczeństwa…

Infrastruktura…

Szanowni Mieszkańcy! Kolejne zagadnienie, nad którym pochylamy się to: Poprawa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy. To właśnie drogi wyższej kategorii najczęściej wyznaczają ważne elementy jakości życia mieszkańców gmin. Jesteśmy szczęśliwcami, że przez naszą gminę przebiega krajowa S8, przynajmniej na jej terenie mamy “kawałek Europy”. Droga to nie wszystko. Wieloletnie niedoinwestowanie inwestycji drogowych w połączeniu… Continue reading Infrastruktura…

Fundusze Europejskie 2014 – 2020…

Szanowni Wyborcy! Kolejnym celem, który  przybliżamy Państwu, by nie stwarzał martwego zapisu to: Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych i inwestorów. Nowa perspektywa finansowa stwarza ogromne możliwości, co dokładnie określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014… Continue reading Fundusze Europejskie 2014 – 2020…

Projekty obywatelskie…

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się instytucja prawna zwana budżetem obywatelskim. Krótkie wyjaśnienie tej idei, pozwoli zrozumieć sens korzystania z niej. Nic nie jest dane nam raz na zawsze, również instytucja demokracji wciąż ulega licznym przemianom. Wyrazem nowego rozumienia jej są m.in. takie rozwiązania koncepcyjne jak:  referenda lokalne, konsultacje społeczne, dyskusje publiczne, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i… Continue reading Projekty obywatelskie…